TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[DENİZCİLİK - MADALYA - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1919 [1335] Sinob'dan Kastamonu Şubesi'ne yazılmış, madalya harcının cephane müdürü İbrahim Edhem [Akıncı] (1889-1950) tarafından alındığını belirten Osmanlıca belge
Euphemia Sahaf

[DENİZCİLİK - MADALYA - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1919 [1335] Sinob'dan Kastamonu Şubesi'ne yazılmış, madalya harcının cephane müdürü İbrahim Edhem [Akıncı] (1889-1950) tarafından alındığını belirten Osmanlıca belge

Normal fiyat 750.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

[DENİZCİLİK - MADALYA - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1919 [1335] Sinob Donanma Şubesi'nden Kastamonu Şubesi'ne yazılmış, madalya harcının cephane müdürü İbrahim Edhem [Akıncı] (1889-1950) tarafından alındığını belirten Osmanlıca belge.

Tamamı Osmanlıca el yazması belge. 17x22,5 cm. "Osmanlı Donanma Cemiyeti Sinob [sic. Sinop] Şubesi" damgalı. 3 satır. 1 sayfa.

İşgal döneminde (1919-1922) İbrahim Edhem Akıncı'nın Donanma İanesi madalyalarının madalya harçlarını aldığını bildiren tarihi belge. Sinop Şubesi Reisi-i Evveli tarafından imzalıdır.

Metin: "Kastamonu Donanma Şubesi riyâset-i alîsine: 29 Teşrinievvel [1]332 tarih ve 1564 numerolu tahrîrât-ı alîlerinde eş'ârı buyurulan on beş guruş tunç madalya harcı [Donanma İanesi Madalyası], cebhane müdürü İbrahim Edhem efendiden bilâht leffen takdim kılınabilmek ahzıyla te'yît-i istirham olundu efendim hazretleri. [1]332. Sinob Reis-i Evveli [İmza].".

Donanma Cemiyeti, gerçek adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 19 Temmuz 1909'da Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccarın öncülüğünde kurulan, halktan ve sivil kurumlardan maddi yardım elde edip Osmanlı Donanması'nı güçlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Osmanlı Donanması'na gemi satın almak amacıyla yardım toplamak üzere 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) tarihinde kurulan Cemiyet, yaklaşık on yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Çok geniş bir teşkilatlanma ağına erişti. İmparatorluğun tüm bölgelerinde ve şehbenderlikler aracılığıyla yurt dışında kendisine faaliyet alanı oluşturduğunu gördüğümüz Cemiyet'in önceliği Anadolu'ya verdiği anlaşılmaktadır. İstanbul dışındaki ilk örgütlenmesini Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sancağı'nda gerçekleştirmiştir. İstanbul'a coğrafi yakınlığı olan bu iki bölgeden sonra Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, İzmit, Bitlis, Bursa, Bolu, Çatalca, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Trabzon, Kala-yi Sultaniye, Konya, Mamuretülaziz, Van, Basra, Bağdat, Bingazi, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Hicaz, Halep, Resmo, Zor, Selanik, Suriye, Trablusgarp, Kıbrıs, Kudüs, Kandiye, Kosova, Medine-i Münevvere, Mısır, Manastır, Musul, Yanya, Yemen'de ayrıca Berlin ve Paris’te şubelerini açtı. Aldığı devlet yardımının yanı sıra, halkın güçlü desteğini de kazanmayı başardı. Yaptığı çalışmalar Osmanlı toplumunda ilgiyle karşılandı ve yankı buldu.

İbrahim Edhem [Ethem] Akıncı, (1889-1950), Türk bürokrat, kaymakam, vali, asker ve İstiklâl Madalyası sahibi bir vatanseverdir.

-- Denizcilik Karadeniz Kastamonu Sinop Tarihi belgeler Doküman El yazması Osmanlıca Koleksiyon Donanma Madalya Bronz Donanma İanesi Madalyası.