TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti
Euphemia Sahaf

[Gebze Kaymakamı (1919-1920) Nurettin Özelçi’nin terekesinden - Arşiv] 1925 tarihli Osmanlıca mektup, 1927 tarihli mektup, “Bir Tamim” ve Nurettin Özelçi Beyin 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti

Normal fiyat 5,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Huzur-ı Alilerine hitabı ile başlayan ve içerisinde "Yaverlerimize kavuştuk, dualar etdik" cümlesiyle Şükrü Paşa'dan ve diğer gündelik meselelerden bahseden Osmanlıca mektup, Eylül 1925 tarihli. 14 x 11 cm zarf kenarı yırtılmış, filateli; 33 x 21 cm mektup Osmanlıca el yazması iyi durumdadır. Yıldızeli Kaymakamı Hanesine adresi ile Nurettin Özelçi'ye İstanbul Aksaray'dan gönderilmiştir. 

Ankara Ticaret Bankası Şube Direktörlüğü'ne gönderilmiş hesaplamalar ve alacak verecek meseleleriyle ilgili Osmanlıca mektup, 1927 tarihli. 18 x 14 cm boyutlarında

Tamim, Nurettin Özelçi Beyin terekesinden çıkan "Bir Tamim" Bir tamim;
Milli mücadeleye iştirak etmeyen memurlar hakkındaki 854 numaralı kanunun 4'üncü maddesinin teftişi hakkındaki talep gayri vahit görülmüş ve keyfiyetten vilayetlere malumat verilmiştir. Bu babla gelen malumatta her ne sebeple ve zaruretle olursa olsun azl edilmiş olan bir memurun herhangi bir memuriyete tayinini ibtidaen tayin mahiyetinde dış şemadaki vazife lahvli memuriyet mahiyetini haiz değilidir. Ahkam-i kanuniyeye keyfiyeti bu suretle tasrih etmiştir. Binaenaleh mazul bir memur bu kanun mezkur maddesinde mukarrer mantıkla vazife kabul etmiş ve mezkur maddeye mutallık 105 numaralı tefrirdeki hükme tabi olmaz. 33 x 21 cm

Nurettin Özelçi 1935 Yılı günlüğü (ajandası üzerinde) ve kartviziti. 13 x 8 cm ve 9 x 5 cm Osmanlıca ve Latin harfleriyle tutulmuş notlardan oluşan ajanda.

--Erken Cumhuriyet Dönemi

 

krmz-50