TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0

Koleksiyonlar

Eb'ad-ı buldân cedveli: Bahr-i Siyah'da kâin Batum'dan İngiltere'ye kadar Avrupa, Asya ve Afrika sevâhillerinde bulunan meşâhir-i beledânın arz ve tûlleriyle birbirlerine olan bu'd-i mesafelerini hâvi eb'ad-i beledân cetvelidir
[HANEDAN / İMZALI / FOTOĞRAF] Şehzâde Mehmed Burhaneddin Efendi'den (1885-1949) ithaflı, imzalı (II. Abdülhamid'in oğlu) "Andriomenos" kabin foto
Alevî - Bektaşî Kültürü
Amerika
[İSLAM DÜNYASININ İDEAL DEVLET'İ: ORTA DOĞU'NUN İLK ÜTOPYASI] Kitâb fî mabâdî ârâ' ahl al-madîna al-fâdhıla [i.e. İdeal devlet]
Arşivler ve Terekeler
[EL YAZMASI / GEÇ OSMANLICA] Askerlik İşleri 1954 tarihli Piyade Binbaşı Fethi Ertekin tarafından Osmanlıca olarak yazılmış hacimli bir defter, muhtemelen bir kitap taslağı olarak hazırlanmış
[İSTANBUL'A GENİŞ YER AYIRMIŞ BİR LEVANT SEYAHATNAMESİ] Asia: Athen, Konstantinopel, Baalbek, Damaskus, Nazaret, Jerusalem, Kairo, Neapel
[İLK BASKI] On yılın romanı
[TUNA NEHRİ / BALKANLAR / BUYURULDU] 1713/14 Osmanlıca el yazması belge: Doğrudan padişah III. Ahmed'e yazılan Rusçuk, Ziştovi, Niğbolu ve Tuna Nehri kıyılarında görev alan neferlerle alakalı arzuhâl, telhis ve buyuruldu
Bilim Tarihi
[İSLÂMÎ BİLİMKURGU] Uzay çiftçileri: Ütopik roman
[İLK BASKI] Byzance: Grandeur et decadence [i.e., Bizans: Yükseliş ve çöküş]
Botanik
Denizcilik
[İLK BASKI] Ali Nizamî Beyin alafrangalığı ve şeyhliği. Hikâye
[FİNANS TARİHİ] Holanste Bank - Üni N.V. İstanbul Şubesi Antetli fatura, filateli. 1 İkincikanun 1942
[KARAMAN - HÜCCET] Ermenek Kemeros-ı Kebir Mahallesi'nden Mehmed Nâfiz Bey b. Arif Ağa'nın vefat etmesinin ardından mallarının paylaşımı ile ilgili Osmanlıca hüccet vesikası, 1334 tarihli
[PERA'NIN SOSYAL TOPOGRAFYASI] Vieilles gens, vieilles demeures: Topographie sociale de Beyoglu au XIXeme siecle. Önsöz: Gilberto Primi.
[İLK BASKI] Münazara-i Tuti ile Zağ: Birinci def'a olarak 1287 senesi marifet-i acizânemle Terakki Matbaası'nda tab' olunmustur. Bastıran: Atıf
[İSLÂM ELEŞTİRİSİ / ÜTOPYA] Dar-ür-rahat Müslümanlarına hitap
[POSTA TARİHİ - DAMGALAR] Kromo-litograf baskı kartpostal arkasında Osmanlıca sansür, Osmanlıca Kars(?) ve Almanca sansür damgaları mevcut - 1908 tarihli
[KAZAK - ARAP ALFABESİ / ORENBURG - UFA BASKI] Usûl-i Sotiyye tertîbinde Kazakça alfabe
[OSET VE NART EFSANELERİNİN SOVYET DERLEMESİ] Skazaniya o Nartakh iz eposa Osetinskogo naroda. [i.e. Oset halkı destanlarından Nart efsaneleri]
[Fransızca - Almanca Panoramik Haliç Manzarası] Souvenir de Constantinople: La Corne d'Or - Totalansicht des Goldenen Horns. Editör: Salomon Cohen, Jüksek Kalderim 118, Constatinople
[MEFKÛRE / KURTULUŞ SAVAŞI PROPAGANDA / RESİM TARİHİ] Trakya: İmdad!... = La Thrace: Au secours!... No: 9. Ressam: Selahattin Ömer (1889-1943)
[18. YÜZYIL / STRABON / ANADOLU HARİTASI] Geographie Antique Tab[ulæ] VII. Asia Peninsularis cum Insulis Anjacentibus præcipue ad mentem Strabonis. Adjectis viis militaribus quantum indagari pofsunt: cura et studio D. Macpherson (Antik Anadolu Haritası)
Zâbıta Nâzırı Ahmed Hamdi Paşa'ya hitâben Sultan Mehmed ve Sultan Bâyezid'in Terkos, Çatalca ve Çekmece'deki vakıflarına dâir yazılmış Osmanlıca ferman sûreti, Cemaziyelâhir 1291 tarihli
[GAGAUZLAR / BESARABYA] Besarabiela Gagauzlarân Istoriesâ (Istoria Gâgâuzilor din Basarabia). Traducere din revista "Viata Basarabiel" pe anul 1933 No. 9 sl 1934 No. 5 [i.e. Besarabya'daki Gagauzlar'ın tarihi]
Kadın - Feminizm
[KARADENİZ & ORTA DOĞU TİCARETİ] M. A. Cappari, Odessa antetli Constantinople teslimli fatura 26 Juillet (Temmuz) 1902
[KIRIM / RUSYA / 1710-11 PRUT SAVAŞI] Umdetü't-tevârîh. [i.e. Tarihin ilkesi]
Yıldıznâme-i Hüseynî
Kurum tarihi
Kürdoloji
[OSMANLI KÜTÜPHANECİLİĞİ - YILDIZ SARAYI KİTAPLIĞI - PADİŞAHIN KİTAPLIĞI] "Yıldız Sarayı Alîsi Kütübhâne-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne" antetli kağıda kitap türleri, ait oldukları lisanlar ve sayıları hakkında notlar yazılmış Osmanlıca el yazma pusula
Kıbrıs
Ece Ayhan'dan ıslak imzalı daktilo edilmiş, üzerinde düzeltmeleri olan 1981 tarihli ve zengin içerikli mektup
[İLK SOFYA BASKISI] Şiirler
[DENİZCİLİK - MADALYA - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU] Kastamonu’da Donanma Cemiyetine yaptıkları yardımlar dolayısıyla nikel madalya verilenlerin isimlerini havi Osmanlıca yazma belge
[BAKÜ PETROLLERİ İLE İLGİLİ İLK KİTAP] Beynelmilel siyasette petrol. Mukaddime: Mehmed Emin Resûlzâde
Zâbıta Nâzırı Ahmed Hamdi Paşa'ya hitâben Sultan Mehmed ve Sultan Bâyezid'in Terkos, Çatalca ve Çekmece'deki vakıflarına dâir yazılmış Osmanlıca ferman sûreti, Cemaziyelâhir 1291 tarihli
Yıldıznâme-i Hüseynî
[1. DÜNYA SAVAŞI / RUSYA / KIRIM / PROPAGANDA] "Hürriyetperver Rus donanması tarafından Osmanlı milletine ilân"
[ANADOLU İLE İLGİLİ KİTAPLARIN YUNANCA KATALOĞU] Katalogos Ektheseos Mikrasiatikou Bibliou [= Anadolu'dan Kitaplar Sergisi kataloğu]
[PERA'NIN SOSYAL TOPOGRAFYASI] Vieilles gens, vieilles demeures: Topographie sociale de Beyoglu au XIXeme siecle. Önsöz: Gilberto Primi.
Ayasofya ve tarihi
[ELEKTRONİK MÜZİK BESTECİSİNDEN ÜTOPİK TASARIM] Yokistan tasarısı
Les peintres du Bosphore au dix-huitieme siecle [= Boğaziçi ressamları] [İLK BASKI]
[Sunar Film Arşivinden] [SİNEMA TARİHİ] Len Deighton solda ve Michael Caine, The Ipcress File (Ani Tehlike) 1965 setinde. Ronald Grant Archive Fotoğraf: Ronald Grant Archive
[İSTANBUL'A GENİŞ YER AYIRMIŞ BİR LEVANT SEYAHATNAMESİ] Asia: Athen, Konstantinopel, Baalbek, Damaskus, Nazaret, Jerusalem, Kairo, Neapel
[İKİNCİ MİLENYUM İÇİN FÜTÜRİST VİZYONLAR] 2027 yılının anıları
[İSTANBUL'UN İLK ŞAMPİYON KULÜBÜ] İstanbul Spor Kulübü nizamnâmesi
[Mustafa Kemal Kabinede Tasfiye Çizimli Osmanlıca Mizah Gazetesi] Karagöz: Cumartesi ve Çarşamba günleri neşrolunur siyâsî, mizâhî halk gazetesidir. Hicri: 12 Recep 1342 Rumi: 27 Şubat 1340 (1924)
[İSTANBUL'A GENİŞ YER AYIRMIŞ BİR LEVANT SEYAHATNAMESİ] Asia: Athen, Konstantinopel, Baalbek, Damaskus, Nazaret, Jerusalem, Kairo, Neapel
Tasavvuf - Sufizm
[YAZMA] [Kur'an-ı Kerîm'den seçme ayetler]. Ketebe: Hafız el-Kur'an Mustafa Vehbi Gafarullah Emin
Türkoloji
Tıp
[PERA'NIN SOSYAL TOPOGRAFYASI] Vieilles gens, vieilles demeures: Topographie sociale de Beyoglu au XIXeme siecle. Önsöz: Gilberto Primi.
[AFET İNAN (1908-1985)] Afet İnan ve erken dönem Cumhuriyet erkânı Beyoğlu'ndaki "1924 İstanbul Lezzet Lokantası"'nda. İki adet orijinal fotoğraf
Karadeniz Havzası balıkları = The fishes of the Black Sea Basin
Gallipoli memories [İLK BASKI]
[İHAP HULÛSİ [GÖREY] / İŞ BANKASI KUMBARASI] İyi ana, İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU, Sebat Basımevi, İstanbul, 1939. Özgün karton kapağında, formaları henüz açılmamış çok temiz durumda, 16 x 11 cm, 32 sayfa, s/b görselli.
Yıldıznâme-i Hüseynî
[İMZALI - İLK BASKI] Operet: 8 tablo. Tiyatro hikâyeleri [Gülriz Sururi röportajı]
[İSLÂM ELEŞTİRİSİ / ÜTOPYA] Dar-ür-rahat Müslümanlarına hitap
Zâbıta Nâzırı Ahmed Hamdi Paşa'ya hitâben Sultan Mehmed ve Sultan Bâyezid'in Terkos, Çatalca ve Çekmece'deki vakıflarına dâir yazılmış Osmanlıca ferman sûreti, Cemaziyelâhir 1291 tarihli