TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
1927 Osmanlıca el yazması dava belgesi: Üsküdar Mahkemesi'nden Eyüb Sultan Nüfus Müdürlüğü'ne dava ilâmı - Mühürlü imzalı
Euphemia Sahaf

1927 Osmanlıca el yazması dava belgesi: Üsküdar Mahkemesi'nden Eyüb Sultan Nüfus Müdürlüğü'ne dava ilâmı - Mühürlü imzalı

Normal fiyat 125.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.
Osmanlıca el yazısı belge. 20x14 cm. Tamamı el yazısı ve Osmanlıca. Üç adet mühür mevcut, ikisi Üsküdar Mahkemesi'ne, diğeri ise Eyüb [Eyüp] Sultan Nüfus Müdürlüğü'ne ait. 1 sayfa. Metin: "Eyüb Sultan Nüfus Memûriyet-i Valâsı'na: Eyüb Sultan'da Avcı Bey Mahallesi'nde Kahve İkazı Sokağı'nda 7/91/5 haneye mukayyıd 323/321 tevellüdlü Refii Hanım mahdûmu Zekâî Efendi b. Mehmed Efendi'nin validesi Esme'nin (?) ikâme olunan davânın cereyân eden muhakemesinde mübde-i mümâileyhin kendisiyle ailesi... tedkîkine karar verilmiş... tezkîre terkîm kılındı, fî 25 Kânûnuevvel [1]927.". Mühür ve imzaların haricinde alt kısımda Eyüb Sultan tarafının cevâbı mevcuttur. Toplamda 8 satırlık yazma belge. Sağ üst köşede küçük bir eski zımba deliği mevcuttur. Haricen oldukça temiz.