TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
29 Temmuz 1326 [1910] Osmanlıca el yazması belge: Beşiktaş inzibat zabiti Lütfî mühürlü ve imzalı - Merhûm Binbaşı Ali Ahmed Bey'in terekesinde zuhûr eden altı tüfenk [tüfek - silâh]'in Merkez Kumandanlığı emriyle ahz edildiğine dair senet
Euphemia Sahaf

29 Temmuz 1326 [1910] Osmanlıca el yazması belge: Beşiktaş inzibat zabiti Lütfî mühürlü ve imzalı - Merhûm Binbaşı Ali Ahmed Bey'in terekesinde zuhûr eden altı tüfenk [tüfek - silâh]'in Merkez Kumandanlığı emriyle ahz edildiğine dair senet

Normal fiyat 125.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.
Tamamı Osmanlıca el yazması belge. 18x11,5 cm. Osmanlıca. 1sayfa, 8 satır yazı. Arkası boş. Temiz durumda. "Yalnız altı aded tüfenkdir: … bilâ altı aded silah merhum binbaşı Ali Ahmed Bey'in terekesinde zuhûr idüb Merkez Kumandanlığı'nın emriyle karagolumuzca mezkûr silâhlar ahz edildiğinin mübeyyin seneddir. Fî 29 Temmuz sene [1]326 [1910 Milâdî].". Beşiktaş İnzibat Zâbîti Lütfi imzalı ve mühürlü. 29 Temmuz 1326 [1910] Osmanlıca el yazması belge: Beşiktaş inzibat zabiti Lütfî mühürlü ve imzalı - Merhûm Binbaşı Ali Ahmed Bey'in terekesinde zuhûr eden altı tüfenk [tüfek - silâh]'in Merkez Kumandanlığı emriyle ahz edildiğine dair senet