TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
Alevi Şeyhi kapak görselli "Alevilik Ayin ve Esrarı" manşetli Osmanlıca "Haftalık Mecmua" Dergisi 23 Teşrin-i Evvel Pazartesi 1927 Üçüncü Sene Numara: 119
Alevi Şeyhi kapak görselli "Alevilik Ayin ve Esrarı" manşetli Osmanlıca "Haftalık Mecmua" Dergisi 23 Teşrin-i Evvel Pazartesi 1927 Üçüncü Sene Numara: 119
Alevi Şeyhi kapak görselli "Alevilik Ayin ve Esrarı" manşetli Osmanlıca "Haftalık Mecmua" Dergisi 23 Teşrin-i Evvel Pazartesi 1927 Üçüncü Sene Numara: 119
Alevi Şeyhi kapak görselli "Alevilik Ayin ve Esrarı" manşetli Osmanlıca "Haftalık Mecmua" Dergisi 23 Teşrin-i Evvel Pazartesi 1927 Üçüncü Sene Numara: 119
Alevi Şeyhi kapak görselli "Alevilik Ayin ve Esrarı" manşetli Osmanlıca "Haftalık Mecmua" Dergisi 23 Teşrin-i Evvel Pazartesi 1927 Üçüncü Sene Numara: 119
Euphemia Sahaf

Alevi Şeyhi kapak görselli "Alevilik Ayin ve Esrarı" manşetli Osmanlıca "Haftalık Mecmua" Dergisi 23 Teşrin-i Evvel Pazartesi 1927 Üçüncü Sene Numara: 119

Normal fiyat 1,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Sahibi: KEMAL SALİH, Millet Matbaası, Istanbul, 1927.

Özgün resimli kağıt kapağında, temiz durumda, 45x30 cm, Osmanlıca, 12 sayfa.

İç sayfalarda Abdülaziz'in İzmir seyahatini okuyunuz, zevk ve neşe içinde kalacaksınız, orta sayfada Anadolu'da Alevilik ayin ve esrarı bu nüshadan itibaren neşr edilecektir, arka sayfada Ayvalık kasabası denizden görünüm, arka sayfada "İngiliz her zamanki gibi Fransa ile Rus'un arasını bozmaya çalışıyor" lejantıyla Kafkas kıyafeti giymiş Rus çizimiyle Avrupa siyaseti ele alınmış. 

Kemal Salih, 20 Temmuz 1925-26 Ekim 1928 tarihleri arasında “Haftalık Mecmua” adlı bir dergi çıkarır. 176 sayı yayımlanan dergi, geniş hacme ve zengin içeriğe sahiptir. Mecmuada yazıları bulunan yazarlar arasında Aka Gündüz, Mümtaz Faik [Fenik], İskender Fahrettin [Sertelli] ve Mekki Sait [Esen] gibi isimler yer alır. 

Çıkardığı gazete ve dergilerle Cumhuriyet rejiminin kökleşmesi için çaba sarf eden gazetecilerden biri de Kemal Salih [Sel]’dir. 1900 yılında İstanbul’da doğan Kemal Salih, 1975’te vefat eder. Kemal Salih, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okurken Yunus Nadi [Abalıoğlu]’nun başyazarlığını yaptığı Tasvir-i Efkâr’da gazeteciliğe başlar. Daha sonra Yeni Gün gazetesine geçer. İstanbul’un işgali üzerine gazetecilik faaliyetlerini devam ettiremeyeceğini anlayan Yunus Nadi’nin, Yeni Gün’ü Ankara’ya taşıması üzerine, eğitimini yarıda bırakan Kemal Salih, Ankara’ya giderek Yeni Gün’de sorumlu yazı işleri müdürü olur. Aynı zamanda parlemento muhabirliği de yapar. Yunus Nadi yönetimindeki Yeni Gün, kurtuluş savaşı boyunca Millî Mücadele’nin savunucusu olmuştur. İstanbul’da Yenigün adıyla çıkan gazete Ankara’da “Anadolu’da Yenigün” adıyla çıkmaya başlar. Sakarya savaşı sırasında Kayseri’ye taşınarak aynı isimle Nurullah Sâmi tarafından yayımlanır, Sakarya Zaferi’nden sonra ise tekrar Ankara’da Yunus Nadi ve Kemal Salih tarafından yayımlanmaya devam eder. Kemal Salih 1337/1921’de Ankara’da “Anadolu’da Kalem” adlı edebî bir mizah gazetesi çıkarır. Gazetenin imtiyaz sahibi Hüseyin Suat, sorumlu müdürü ise Kemal Salih Sel’dir. 6 sayı yayımlanan gazetenin ömrü oldukça kısa sürmüştür. Yazarları arasında Hoca Refet Rıfkı ve Hüseyin Suat yer alır. Kurtuluş savaşı bitip Cumhuriyet ilan edildikten sonra, 7 Mayıs 1924’te Yunus Nadi, Yeni Gün’ün devamı sayılan Cumhuriyet gazetesini çıkarır. Gazeteye Cumhuriyet ismini teklif eden de Mustafa Kemal Atatürk’tür. İstanbul’da Cumhuriyet rejimini desteklemek ve halka benimsetmek amacıyla kurulan gazetenin yazar kadrosunda Ziya Gökalp, Aka Gündüz, Yakup Kadri gibi isimlerle birlikte Kemal Salih de yer alır. Cumhuriyet gazetesinin kurucuları arasında yer alan Zekeriya Sertel’in gazeteden ayrılmasından sonra Kemal Salih, yazı işlerini yönetme görevini üstlenir. 

KRMZ-4