TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[BURSA - MADENCİLİK İMTİYAZLARI - İHALE] 1919 Osmanlıca ilan: Hüdavendigâr Vilâyeti Molibden madeni imtiyaz belgesi
Euphemia Sahaf

[BURSA - MADENCİLİK İMTİYAZLARI - İHALE] 1919 Osmanlıca ilan: Hüdavendigâr Vilâyeti Molibden madeni imtiyaz belgesi

Normal fiyat 1,250.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

1919 yılında Türk iki şahsa Bursa'da çıkan molibden madenlerinin çıkarma imtiyâzının verildiğini gösteren ihâle ilânı, tamamı Osmalnıca, TC filigranlı olmasına ve metinde "TC" ibaresi geçmesine rağmen Cumhuriyet'in ilânından önceye denk gelmektedir, 20x11 cm, matbû, Osmanlıca, 1 sayfa. Arkası boş. 

Metin: 

"Hüdavendigâr Vilâyetinin Orhaneli kazasına tâbi' Gelemiç kariyesinde sahibli ve hali arazi-i emiriyede bittahrî zahire çıkarılan bir kıt'a molipden [sic. molibden] madeni 10 Receb 337 - 12 Nisan 335 tarihli imtiyaz emirnâmesi mûcîbince şerâit-i mukarrere ve doksan dokuz sene müddet ile ve ol babdaki mukâvelenâme ve şartnâme öuhtevîtâtının harfiyyen icrasına muallak olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti teb'asından Celâleddin Arif Bey ve Hocazâde Mehmed Efendi uhdelerine ihâle kılınmıştır."

-- Bursa Osmanlı tarihi Son devir Osmanlı kültürü Cumhuriyet Türkiyesi Madencilik İmtiyaz Ekonomi İktisat İhale İlan Koleksiyon