TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[CENEVRE'DE TÜRKLER / HANEDAN / ESPİYONAJ] Cenevre başşehbenderi Yusuf [Ziya] imzalı, Osmanlıca yazma mektup: 1917'de Prenses Fatma tarafından gönderilen paranın Cenevre'ye götürülmesi
Euphemia Sahaf

[CENEVRE'DE TÜRKLER / HANEDAN / ESPİYONAJ] Cenevre başşehbenderi Yusuf [Ziya] imzalı, Osmanlıca yazma mektup: 1917'de Prenses Fatma tarafından gönderilen paranın Cenevre'ye götürülmesi

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

YUSUF ZİYA BEY, (Osmanlı Cenevre Başkonsolosu), (?).

Orijinal Osmanlıca el yazılı belge. 20,5x13,5 cm. Bifolium üzerine 1 sayfa 4 satır. 

"Dersaadet'te Prenses Fatma Hanım Efendi tarafından Muammer Nazım Bey... Hanım efendiye teslim edülüb Cenevre'de sahibine verilmek üzere Muzaffer Bey Efendi'ye tevdi' olunan beş yüz İsviçre Frangı ... emanete aldım". İmza: Yusuf.

Prenses Fatma Hanım (Hayırsever prenses), (?-1912), 1867-79 yılları arasında Mısır Hidivi (Vali) olan Hidiv İsmail Paşa’nın kızı, Mısır Kralı I. Fuat’ın kız kardeşidir. 1908 yılında Taşköprülü Ali Ağa’nın oğlu Nuri Korman’la Mısır’a giden Prenses Fatma Hanım, Mısır’daki arazilerinin onda birini Darülfünun’a (İstanbul Üniversitesine) bağışlamıştı. 

Son dönem Osmanlı diplomatı ve İsviçre'ye modern anlamda giden ilk diplomatlardan olan Yusuf Ziya Bey, bulunduğu konumda Osmanlı hanedanı için Avrupa'dan bilgi de sızdırmıştır. İlgili yazışmanın da gizli yürütüldüğü aşikâr olup tarihi açıdan önemli bir belgedir.

-- Cumhuriyet Türkiye'si Ünlü imzalar İmzalı Koleksiyon Osmanlıca belgeler Tarihi belgeler Hanedan Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu İsviçre - Türk ilişkileri Hariciye Dışilişkiler Osmanlı - Avrupa uluslararası ilişkileri