TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[CENÛBÎ GARBÎ KAFKAS HÜKÜMETİ / YAZMA TARİHİ BELGE] 1919'da Devletin İçişleri Bakanı "Ali Rıza" tarafından imzalı, yeni devletin ilkelerini bildiren, kağıt üzerinde çift dilli negatif damgalı belge
[CENÛBÎ GARBÎ KAFKAS HÜKÜMETİ / YAZMA TARİHİ BELGE] 1919'da Devletin İçişleri Bakanı "Ali Rıza" tarafından imzalı, yeni devletin ilkelerini bildiren, kağıt üzerinde çift dilli negatif damgalı belge
[CENÛBÎ GARBÎ KAFKAS HÜKÜMETİ / YAZMA TARİHİ BELGE] 1919'da Devletin İçişleri Bakanı "Ali Rıza" tarafından imzalı, yeni devletin ilkelerini bildiren, kağıt üzerinde çift dilli negatif damgalı belge
Euphemia Sahaf

[CENÛBÎ GARBÎ KAFKAS HÜKÜMETİ / YAZMA TARİHİ BELGE] 1919'da Devletin İçişleri Bakanı "Ali Rıza" tarafından imzalı, yeni devletin ilkelerini bildiren, kağıt üzerinde çift dilli negatif damgalı belge

Normal fiyat 20,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

ALİ RIZA (Güneybatı Kafkas Geçici Hükûmeti ya da Cenûbî Garbî Kafkas Hükümeti olarak bilinen geçici hükümetin iç işleri bakanı), El Yazması, [1919].

Kağıt üzerinde ıslak imzalı orijinal el yazması, son derece önemli tarihi belge. Oblong: (17x21 cm), Osmanlıca, 1 sayfada 8 satır. Kat izli.

Son derece nadir ve unik olan bu el yazması belge, bölgede kurulan geçici hükümetin iç işleri bakanı Ali Rıza tarafından kendi el yazısıyla yazılmış ve ıslak imzasını haizdir. 

Belgenin transkripsiyonu:

"Sosyal Demokrat Prensibini takip eylemek gaye ve emeliyle teşekkül eden (Cenûb-i Garbî Kafkas) hükûmetimizi ol babdaki hududnâmedeki hudûdumuzu muhafaza, hukûk-u milliyemizi her sûretle müdafâa ve düvel-i muazzama sefîr ve murahhaslarıyla menâfî-i milliyemiz dâhilinde mükâlemette bulunmak ve sulh-u umûmî konferansına dâhil olmak salâhiyetini hâiz olmak üzere Acaralı Hemşizâde Timur Paşa, hükûmetimiz tarafından murahhas tâyin ve intihab kılınmış olduğunu hâvî vekâlet-i ammemizi câmî işbu itimadnâmemiz bilintizam mîr-i mümâileyh yeddine itâ kılındı. Hükûmet-i Cumhûriye Reisi Vekili, Dâhiliye Nâziri Ali Rıza".

Güneybatı Kafkas Geçici Hükûmeti (Osmanlı Türkçesi: Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkate-i Millîyesi/Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Cumhuriyesi), 17-18 Ocak 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kars Kongresi'nin sonucunda kurulan ve 12 Nisan'da İngilizlerin Kars'ı işgal etmeleriyle son bulan geçici hükûmet. Elviye-i Selâse'nin tamamını kapsamakta birlikte Kars (Hükûmet merkezi), Batum, Ahıska, Ahılkelek, Artvin, Ardahan, Acara, Posof, Çıldır, Göle, Oltu, Karakurt, Sarıkamış, Karapınar, Kağızman, Kulp, Iğdır, Serdarabat, Aralık, Nuraşen, Nahçıvan, Culfa ve Ordubad gibi yerleri kapsamaktaydı. Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti veya Kars Cumhuriyeti adlarıyla da bilinir. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Somerset Arthur Gough-Calthorpe tarafından kaldırılmıştır.

9 Ekim 1918'de Ahıska Hükûmet-i Muvakkatası, 3 Kasım'da Aras Türk Hükûmeti, 5 Kasım'da Kars İslam Şurası kurulmuştur. 15 Kasım'da Birinci Kars Kongresi düzenlenmiş ve sekiz kişilik Muvakkat Heyeti seçilmiştir. 30 Kasım'da İkinci Kars Kongresi (Kars İslam Şurası Büyük Kongresi) düzenlenmiş ve Millî Şura Hükûmeti kurulmuştur. Aras ve Ahıska'daki hükûmetlerini birer şubesi sayarak Millî Şura Hükûmetine katılmıştır. I. Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti ordusu birliklerinin Güney Kafkasya'dan çekilmesini öngörmüştür. Osmanlı Devleti bu hükme uyarak 4 Aralık 1918 tarihinde askerlerini 1877 yılından önceki Rusya sınırına aynı uzaklıktaki yere çekecektir. Fakat Kars'tan askerlerini 2 ay sonra çekme kararı almıştır. 

Bu kararın nedeni halkın bölgede bir hükûmet kurmasına zaman vermektir. Çünkü askerlerin geri çekilmesi ile Elviye-i Selase denen Kars, Batum ve Ardahan, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti işgaline açık bir hale gelecektir. Bunun üzerine 29 Ekim 1918 tarihinde Ahıska ve Ahılkelek çevresinde Ahıska Hükümet-i Muvakkatası (Ahıska Geçici Hükûmeti), 3 Kasım 1918 tarihinde Emir Bey Ekberzâde başkanlığında, merkezi Iğdır olmak üzere Aras Türk Hükûmeti ve 5 Kasım 1918'de Kepenekçi Emin Ağa (Emin Ağa Borçalı) ve Piroğlu Fahreddin Bey başkanlıklarında merkezi Kars olmak üzere Kars İslâm Şûrası kurulmuştur. 30 Kasım 1918 tarihinde Kars'ta toplanan kongrede bu üç hükûmet Kars Millî İslâm Şûrası Merkez-i Umumisi adı altında birleşmiştir. Başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey seçilmiştir. 60 yöresel temsilcinin katıldığı bu kongre ile Kars, Oltu, Kağızman, Igdır, Sarıkamış, Ardahan ile Türklerin veya Müslümanların yaşadığı Ahılkelek, Ahıska ve Batum gibi şehirlerde yaşayan halk örgütlenmiştir. 17 Ocak 1919 ve 18 Ocak 1919 tarihlerinde Dr. Esat Oktay Bey başkanlığında Kars'ta toplanan kongreye 131 temsilci katılmış ve kongrede Kars Millî İslam Şûrası'nın adı Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkata-i Milliyesi (Güneybatı Kafkasya Milli Geçici Hükûmeti) olarak değiştirilmiştir. Başkanlığına yine Cihangirzade İbrahim Bey seçilmiştir. Bu geçici hükûmet, 18 maddeden oluşan anayasası ve yeşil ve kırmızı zemin üzerinde bulunan ay-yıldızlı bayrağı kabul edip; 12 üyeli bir bakanlar kurulu ve halkın oyu ile seçilen 131 milletvekilli bir parlamento kurmuştur. 25 Mart 1919 tarihinde bu meclis Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi adını almıştır. Hükûmet Kars'ın dışında Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıkamış, Nahcivan, Ordubad ve Iğdır'ı sınırları içinde saymıştır.

-- Kafkasya 1. Dünya Savaşı (1914-1918) Rus - Türk ilişkileri Ahıska Gürcistan Azerbaycan