TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[DARÜLFÜNÛN - TARİKATLAR] İsmail Hakkı İzmirli ıslak imzalı, Yusuf Ziya Yörükan'a gönderilmiş el yazısı, Osmanlıca mektup
Euphemia Sahaf

[DARÜLFÜNÛN - TARİKATLAR] İsmail Hakkı İzmirli ıslak imzalı, Yusuf Ziya Yörükan'a gönderilmiş el yazısı, Osmanlıca mektup

Normal fiyat 2,750.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

İSMAİL HAKKI İZMİRLİ, (1869-1946).

El Yazması, İst., 1926.

Tamamı Osmanlıca orijinal el yazısı, ıslak imzalı mektup, Yusuf Ziya Yörükan'a gönderilmiş, 20 x 14 cm, Osmanlıca, bifolium üzerinde 1 sayfa. İstanbul Dârülfünunu ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yusuf Ziya [Yörükân], (1887-1954)'a gönderilmiş mektup Şemseddin [Günaltay] ve [Mehmed] Fuad [Köprülü] gibi Türk tarihinee mâl olmuş entellektüellerden de söz eder.

"Muhterem efendim; Zat-i âlîniz hakkında Fuad Bey ile görüştüm. Arap tarih [ve] edebiyatı dersine muamele gördüğünüzü söyledi. Artık aramızda 'Hal-i hazırda İslâm mezhebleri' dersine namzedliiinizi kararlaştırdık. Şemseddin Bey'e söyledim. Diğer arkadaşlara da söyleyeceğim. İddia ederim ki muvaffak olacağız...". Ayrıca el yazısı mektupta Yörükân için bir "İslâm tarikatları" dersleri için bir takım talimatlar da mevcuttur. 21 Mayıs 1926 tarihlidir.

İsmail Hakkı İzmirli, Ord. Prof. Dr., (1869 - 1946), Türk felsefeci ve dinler tarihi araştırmacısıdır. İzmir Rüştiyesi'ni ve Yüksek Muallim Mektebi'ni bitirerek öğretmenliğe başladı. Darülfünun'da dinler tarihi ile felsefe dersleri verdi. İslam dininde, özgür düşüncenin gelişme getireceğini eserlerinde işlemiştir. İlk dönem İslam felsefecilerin düşüncelerini tahlil etmiştir. Atatürk zamanında İslam dininde yapılması planlanan köklü reformlar için hazırlanan raporlarda adı geçmektedir. Pek çok dergide yazıları yayınlanmış, İslam Ansiklopedisi'nin bazı maddelerini yazmıştır. 60 üzerinde kitap yazan verimli bir düşünürdür. Kelâm temelli eserlerinde yalnızca klasik kelamcılardan değil, Avrupa felsefinden de faydalanmıştır. (Kaynak: Vikipedi).

-- İslam kültürü Ulema İlmiye İstanbul Üniversitesi Hocalar Otograf İmza Koleksiyon Darülfünûn.