TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[DENİZCİLİK - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / ARAÇ] 1916 [1332] Osmanlı Kastamonu Donanma Cemiyeti'ne Araç şubesinden yazılmış, Boyalı nahiyesinde toplanan kurban derilerinin parasının gönderildiğine dair Osmanlıca yazma belge
[DENİZCİLİK - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / ARAÇ] 1916 [1332] Osmanlı Kastamonu Donanma Cemiyeti'ne Araç şubesinden yazılmış, Boyalı nahiyesinde toplanan kurban derilerinin parasının gönderildiğine dair Osmanlıca yazma belge
Euphemia Sahaf

[DENİZCİLİK - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / ARAÇ] 1916 [1332] Osmanlı Kastamonu Donanma Cemiyeti'ne Araç şubesinden yazılmış, Boyalı nahiyesinde toplanan kurban derilerinin parasının gönderildiğine dair Osmanlıca yazma belge

Normal fiyat 750.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

[DENİZCİLİK - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / ARAÇ] 1916 [1332] Osmanlı Kastamonu Donanma Cemiyeti Şube başkanlığına Araç şubesince gönderilen Boyalı nahiyesinden toplanan kurban derilerinin parasının gönderildiğine dair Osmanlıca yazma tarihi belge.

Tamamı Osmanlıca el yazması belge. 21x16 cm. "Donanma Cemiyeti Araç Şubesi" damgalı. 2 sayfa. Toplam 7 satır el yazısı. 1. Dünya Savaşı dönemindeki iaşe konulu. Araç Donanma-yı Osmanî Şubesi reisi kaymakam tarafından imzalı.

Kastamonu Donanma Cemiyeti Şube başkanlığına Araç şubesi tarafından 19 Nisan 1332 tarihinde yazılan ve Boyalı nahiyesinden toplanan kurban derilerinin parasının gönderildiğine dair yazı [ve] arka yüzünde belgenin dosya kayıt numarası ve makbuz ilmühaberinin Araçlı Hüseyin Efendi ile gönderildiği bilgisi ile gönderilme tarihi ve numaraları kaydedilmiştir.

Donanma Cemiyeti, gerçek adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 19 Temmuz 1909'da Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccarın öncülüğünde kurulan, halktan ve sivil kurumlardan maddi yardım elde edip Osmanlı Donanması'nı güçlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Osmanlı Donanması'na gemi satın almak amacıyla yardım toplamak üzere 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) tarihinde kurulan Cemiyet, yaklaşık on yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Çok geniş bir teşkilatlanma ağına erişti. İmparatorluğun tüm bölgelerinde ve şehbenderlikler aracılığıyla yurt dışında kendisine faaliyet alanı oluşturduğunu gördüğümüz Cemiyet'in önceliği Anadolu'ya verdiği anlaşılmaktadır. İstanbul dışındaki ilk örgütlenmesini Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sancağı'nda gerçekleştirmiştir. İstanbul'a coğrafi yakınlığı olan bu iki bölgeden sonra Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, İzmit, Bitlis, Bursa, Bolu, Çatalca, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Trabzon, Kala-yi Sultaniye, Konya, Mamuretülaziz, Van, Basra, Bağdat, Bingazi, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Hicaz, Halep, Resmo, Zor, Selanik, Suriye, Trablusgarp, Kıbrıs, Kudüs, Kandiye, Kosova, Medine-i Münevvere, Mısır, Manastır, Musul, Yanya, Yemen'de ayrıca Berlin ve Paris’te şubelerini açtı. Aldığı devlet yardımının yanı sıra, halkın güçlü desteğini de kazanmayı başardı.

-- Denizcilik Karadeniz Kastamonu Safranbolu Tarihi belgeler Doküman El yazması Osmanlıca Koleksiyon Donanma 1. Dünya Savaşı (1914-1918).