TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[DENİZCİLİK - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1916 [1332] Sinob Şubesi tarafından Donanma Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanlığına yazılmış olan ve kol düğmesi, rozet ve küpe gibi bazı eşyanın satılmasına dair Osmanlıca elyazması belge
Euphemia Sahaf

[DENİZCİLİK - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1916 [1332] Sinob Şubesi tarafından Donanma Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanlığına yazılmış olan ve kol düğmesi, rozet ve küpe gibi bazı eşyanın satılmasına dair Osmanlıca elyazması belge

Normal fiyat 600.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Tamamı Osmanlıca el yazması tarihi belge. 17,5x22,5 cm. 1 sayfada 11 satırlık el yazısı. "Donanma Cemiyeti Sinob Şubesi" mühürlü.

Sinop Şubesi tarafından Donanma Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanlığına yazılmış olan ve kol düğmesi, rozet ve küpe gibi bazı eşyanın satılması ve bedellerinin gönderilmesi hakkında 22 Teşrinisani 1332 tarihli yazı.

Donanma Cemiyeti, gerçek adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 19 Temmuz 1909'da Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccarın öncülüğünde kurulan, halktan ve sivil kurumlardan maddi yardım elde edip Osmanlı Donanması'nı güçlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Osmanlı Donanması'na gemi satın almak amacıyla yardım toplamak üzere 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) tarihinde kurulan Cemiyet, yaklaşık on yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Çok geniş bir teşkilatlanma ağına erişti. İmparatorluğun tüm bölgelerinde ve şehbenderlikler aracılığıyla yurt dışında kendisine faaliyet alanı oluşturduğunu gördüğümüz Cemiyet'in önceliği Anadolu'ya verdiği anlaşılmaktadır. İstanbul dışındaki ilk örgütlenmesini Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sancağı'nda gerçekleştirmiştir. İstanbul'a coğrafi yakınlığı olan bu iki bölgeden sonra Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, İzmit, Bitlis, Bursa, Bolu, Çatalca, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Trabzon, Kala-yi Sultaniye, Konya, Mamuretülaziz, Van, Basra, Bağdat, Bingazi, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Hicaz, Halep, Resmo, Zor, Selanik, Suriye, Trablusgarp, Kıbrıs, Kudüs, Kandiye, Kosova, Medine-i Münevvere, Mısır, Manastır, Musul, Yanya, Yemen'de ayrıca Berlin ve Paris’te şubelerini açtı. Aldığı devlet yardımının yanı sıra, halkın güçlü desteğini de kazanmayı başardı.

-- Denizcilik Karadeniz Kastamonu Safranbolu Tarihi belgeler Doküman El yazması Osmanlıca Koleksiyon Donanma 1. Dünya Savaşı (1914-1918).