TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[DENİZCİLİK - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SAFRANBOLU] 1919 [1335] İşgal döneminde Donanma Cemiyeti için toplanan kurban derileri paralarının havalesi hakkında Boyabat şube reisi ile veznedarı yazışmaları
Euphemia Sahaf

[DENİZCİLİK - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SAFRANBOLU] 1919 [1335] İşgal döneminde Donanma Cemiyeti için toplanan kurban derileri paralarının havalesi hakkında Boyabat şube reisi ile veznedarı yazışmaları

Normal fiyat 450.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Tamamı Osmanlıca el yazması tarihî belge. 2 adet "Osmanlı Donanma Cemiyeti Boyabad Şubesi" damgalı. 27,5x19 cm. Donanma Cemiyeti için toplanan kurban derileri paralarının havalesi hakkında Boyabat şube reisi ile veznedarının 5 Kanunuevvel 1335 tarihli yazıları. 1 sayfa. 12 satır. Hesaplar mevcut.

Donanma Cemiyeti, gerçek adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 19 Temmuz 1909'da Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccarın öncülüğünde kurulan, halktan ve sivil kurumlardan maddi yardım elde edip Osmanlı Donanması'nı güçlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Osmanlı Donanması'na gemi satın almak amacıyla yardım toplamak üzere 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) tarihinde kurulan Cemiyet, yaklaşık on yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Çok geniş bir teşkilatlanma ağına erişti. İmparatorluğun tüm bölgelerinde ve şehbenderlikler aracılığıyla yurt dışında kendisine faaliyet alanı oluşturduğunu gördüğümüz Cemiyet'in önceliği Anadolu'ya verdiği anlaşılmaktadır. İstanbul dışındaki ilk örgütlenmesini Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sancağı'nda gerçekleştirmiştir. İstanbul'a coğrafi yakınlığı olan bu iki bölgeden sonra Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, İzmit, Bitlis, Bursa, Bolu, Çatalca, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Trabzon, Kala-yi Sultaniye, Konya, Mamuretülaziz, Van, Basra, Bağdat, Bingazi, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Hicaz, Halep, Resmo, Zor, Selanik, Suriye, Trablusgarp, Kıbrıs, Kudüs, Kandiye, Kosova, Medine-i Münevvere, Mısır, Manastır, Musul, Yanya, Yemen'de ayrıca Berlin ve Paris'te şubelerini açtı. Aldığı devlet yardımının yanı sıra, halkın güçlü desteğini de kazanmayı başardı.

-- Denizcilik Karadeniz Kastamonu Safranbolu Tarihi belgeler Doküman El yazması Osmanlıca Koleksiyon İşgal Dönemi (1919-1922) Donanma.