TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[DENİZCİLİK - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SAFRANBOLU] 1919 [1335] Safranbolu Reisi tarafından Kastamonu Donanma Cemiyeti Başkanlığına, donanma arazisi için gereken zahirenin teminindeki problem hakkında Osmanlıca el yazısı tarihi belge
Euphemia Sahaf

[DENİZCİLİK - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SAFRANBOLU] 1919 [1335] Safranbolu Reisi tarafından Kastamonu Donanma Cemiyeti Başkanlığına, donanma arazisi için gereken zahirenin teminindeki problem hakkında Osmanlıca el yazısı tarihi belge

Normal fiyat 450.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

[DENİZCİLİK - İŞGAL DÖNEMİ - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SAFRANBOLU] 1919 [1335] Safranbolu Donanma Cemiyeti Reisi tarafından Kastamonu Donanma Cemiyeti Başkanlığına, donanma yararına ekilecek olan arazi için alınması gereken zahirenin temininde karşılaşılan problem hakkında yazılmış Osmanlıca el yazısı tarihi belge.

Tamamı Osmanlıca el yazması tarihî belge. 26,x21 cm. 12 satır. 2 adet "Osmanlı Donanma Cemiyeti Safranbolu Şubesi" damgalı. 15 Şubat 1335 Tarihli Safranbolu Donanma Cemiyeti Reisi tarafından Kastamonu Donanma Cemiyeti Başkanlığına, donanma yararına ekilecek olan arazi için alınması gereken zahirenin temininde karşılaşılan problem hakkında yazılmıştır. Fî 15 Şubat sene 1335 Hicrî = 1919 Milâdî tarihli. Safranbolu Şubesi reisi namına ıslak imzalı.

Donanma Cemiyeti, gerçek adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 19 Temmuz 1909'da Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccarın öncülüğünde kurulan, halktan ve sivil kurumlardan maddi yardım elde edip Osmanlı Donanması'nı güçlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Osmanlı Donanması'na gemi satın almak amacıyla yardım toplamak üzere 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) tarihinde kurulan Cemiyet, yaklaşık on yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Çok geniş bir teşkilatlanma ağına erişti. İmparatorluğun tüm bölgelerinde ve şehbenderlikler aracılığıyla yurt dışında kendisine faaliyet alanı oluşturduğunu gördüğümüz Cemiyet'in önceliği Anadolu'ya verdiği anlaşılmaktadır. İstanbul dışındaki ilk örgütlenmesini Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sancağı'nda gerçekleştirmiştir. İstanbul'a coğrafi yakınlığı olan bu iki bölgeden sonra Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, İzmit, Bitlis, Bursa, Bolu, Çatalca, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Trabzon, Kala-yi Sultaniye, Konya, Mamuretülaziz, Van, Basra, Bağdat, Bingazi, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Hicaz, Halep, Resmo, Zor, Selanik, Suriye, Trablusgarp, Kıbrıs, Kudüs, Kandiye, Kosova, Medine-i Münevvere, Mısır, Manastır, Musul, Yanya, Yemen'de ayrıca Berlin ve Paris'te şubelerini açtı. Aldığı devlet yardımının yanı sıra, halkın güçlü desteğini de kazanmayı başardı.

-- Denizcilik Karadeniz Kastamonu Safranbolu Tarihi belgeler Doküman El yazması Osmanlıca Koleksiyon Donanma.