TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[DENİZCİLİK - KIZILAY - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1916 [1332] Kastamonu Donanma Cemiyeti'ne Sinop Şubesi tarafından Sinop'ta Müdafaa-ı Milliye ve Hilal-i Ahmer cemiyetleri adına yardım için komisyon konulu tarihi belge
Euphemia Sahaf

[DENİZCİLİK - KIZILAY - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1916 [1332] Kastamonu Donanma Cemiyeti'ne Sinop Şubesi tarafından Sinop'ta Müdafaa-ı Milliye ve Hilal-i Ahmer cemiyetleri adına yardım için komisyon konulu tarihi belge

Normal fiyat 800.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

[DENİZCİLİK - KIZILAY - 1. DÜNYA SAVAŞI - DONANMA CEMİYETİ - KASTAMONU / SİNOP] 1916 [1332] Kastamonu Donanma Cemiyeti şubesine Sinop Şube reisliği tarafından Sinop’ta 1331 senesinin Müdafaa-ı Milliye ve Hilal-i Ahmer cemiyetleri adına toplanacak yardım için teşkil edilecek komisyon konulu tarihi belge.

Tamamı Osmanlıca el yazması tarihî belge. 36x22,5 cm. İki kenarında küçük birer hasar mevcut, haricen temiz. Tek büyük sayfada 17 satır. 2 adet damgalı: 1) "Osmanlı Donanma Cemiyeti Boyabad Şubesi", 2) "Sinob Şubesi Reis-i Evveli".

Kastamonu Donanma Cemiyeti şubesine, 9 Teşrinievvel 1332 tarihinde Sinop Şube reisliği tarafından Sinop’ta 1331 senesinin Müdafaa-ı Milliye ve Hilal-i Ahmer cemiyetleri adına toplanacak yardım için teşkil edilecek komisyon konusunda yazılmıştır.

Donanma Cemiyeti, gerçek adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 19 Temmuz 1909'da Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccarın öncülüğünde kurulan, halktan ve sivil kurumlardan maddi yardım elde edip Osmanlı Donanması'nı güçlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Osmanlı Donanması'na gemi satın almak amacıyla yardım toplamak üzere 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) tarihinde kurulan Cemiyet, yaklaşık on yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Çok geniş bir teşkilatlanma ağına erişti. İmparatorluğun tüm bölgelerinde ve şehbenderlikler aracılığıyla yurt dışında kendisine faaliyet alanı oluşturduğunu gördüğümüz Cemiyet'in önceliği Anadolu'ya verdiği anlaşılmaktadır. İstanbul dışındaki ilk örgütlenmesini Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sancağı'nda gerçekleştirmiştir. İstanbul'a coğrafi yakınlığı olan bu iki bölgeden sonra Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, İzmit, Bitlis, Bursa, Bolu, Çatalca, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Trabzon, Kala-yi Sultaniye, Konya, Mamuretülaziz, Van, Basra, Bağdat, Bingazi, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Hicaz, Halep, Resmo, Zor, Selanik, Suriye, Trablusgarp, Kıbrıs, Kudüs, Kandiye, Kosova, Medine-i Münevvere, Mısır, Manastır, Musul, Yanya, Yemen'de ayrıca Berlin ve Paris’te şubelerini açtı. Aldığı devlet yardımının yanı sıra, halkın güçlü desteğini de kazanmayı başardı.

-- Denizcilik Karadeniz Kastamonu Safranbolu Tarihi belgeler Doküman El yazması Osmanlıca Koleksiyon Donanma 1. Dünya Savaşı (1914-1918).