TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
Derviş sözleri [İLK BASKI]
Derviş sözleri [İLK BASKI]
Euphemia Sahaf

Derviş sözleri [İLK BASKI]

Normal fiyat 450.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

TOKADÎZÂDE ŞEKİB, (1871-1932), Şems Matbaası, Bâb-ı Âli Caddesinde Sühûlet Kitabhânesi, Naşiri: Semih Lütfi, İstanbul, [1922].

Özgün karton kapağında, temiz durumda, 18 x 12 cm, Osmanlıca, 48 sayfa, künye sayfasında Tokadîzâde'nin fotoğrafı mevcut. 

Mevlevî olan ve İzmir eşrâfından Tokadîzâde Şekip'in aruz ve hece ölçüsünü beraber kullanarak yazdığı, na't ile başlayıp kıt'a ile sona eren tasavvufî nitelikte 20 şiirden mürekkep, bu Osmanlıca kitabın ilk ve tek baskısı. 

‘‘İçerisinde aruz ve hece ölçüsünün beraber kullanıldığı 20 adet şiirden oluşan bu eserde Şekip Bey, kesretten sıyrılıp vahdete doğru yol alan bir tarikat adamıdır. Bu şiirlerin hiçbirinde karamsar ruh haline rastlanmaz" (Çağın).

"Hece ölçüsüyle yazılan 8 adet şiir vardır. Bunların hepsi 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Bu şiirler : ‘‘İstiğrak, Neler Gördüm, Erenler Lisanından ( Aynı adlı 2 şiir de), Derviş Sözleri (Aynı adlı 3 şiir de), Hoş Gör’’ adlı şiirlerdir. Geri kalan şiirlerde ise aruz vezni kullanılmıştır. Bu kitapta iki şiir dışında bütün şiirlerde redife rastlanır. Bunlara ‘‘ -ım benim, -lar gördüm, -dır bana, -yı hoş gör, -da buldum, -yı aşkı, gönlüm, vahdet’’ örnek olarak verilebilir. Hece vezni ile yazılmış şiirlerin hepsinin uyak düzeni ‘‘abab, cccb, dddb…’’dir. Aruz vezni ile yazılmış şiirlerin üç tanesi gazel, üç tanesi muhammes, üç tanesi kaside ve diğerlerinde tek olarak kıt’a, terkib-i bent ve terci’-i bent’ nazım şekilleri kullanılmıştır. Yine şiirlerde özellikle teşbih, telmih, nida, mecaz-ı mürsel, iktibas, tenasüb, tekrir, tezat, kinaye, mübalağa, teşhis, istifham ve iştikak sanatlarına ağırlıklı olarak yer verilmişir." (Karahan).

Özege 3876.; OCLC'de dört nüsha mevcut: 1004328628, 

v4r1