TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[EĞİTİM TARİHİ / MÜLKİYE / DİPLOMA] 1901 Osmanlıca Devlet-i Aliyye-i Osmâniye Mekteb-i Mülkiye-yi Şâhâne şehâdetnâmesi
Euphemia Sahaf

[EĞİTİM TARİHİ / MÜLKİYE / DİPLOMA] 1901 Osmanlıca Devlet-i Aliyye-i Osmâniye Mekteb-i Mülkiye-yi Şâhâne şehâdetnâmesi

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Orijinal matbû ve yer yer el yazısı, bol mühürlü ve imzalı Osmanlıca diploma, 72 x 36 cm, temiz / çok temiz durumda, 1 sayfa. 

"Erbâb-ı ticaretten Hacı Ali Efendi'nin oğlu Mehmed Nureddin Efendi'ye ait, Haziran 1317 [AD 1901] tarihli."

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye-i Fünun-u Şahane, Mekteb-i Mülkiye veya kısaca Mülkiye), Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde eğitim ve öğretim veren, Ankara Üniversitesine bağlı bir fakültedir. Osmanlı Devleti döneminde sivil yönetici sınıfını yetiştirme amacıyla açılmış ve Türkiye'de siyaset bilimi ve iktisadın birçok alanında yükseköğrenim sağlayan ilk kurumdur. 1859 yılında (Abdülmecit devrinde) İstanbul’da kurulan Mekteb-i Mülkiye, cumhuriyet devrinde Ankara’ya taşınmıştır ve günümüzde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine dönüşmüş olarak eğitimini sürdürmektedir.

1877’de hazırlanan "Mekteb-i Mülkiye Nizamnamesi" ile okul 3 yıl idadi (lise), iki yıl âli (yüksek) olmak üzere beş yıllık bir okul haline geldi. Müşir Ali Nizamî Paşa “Mektep Nazırlığı”’na getirildi; açılan sınav sonucu birinci sınıfa (idadi kısmına) 50 kişi, ve 4. sınıfa (okulun âli kısmına) 13 öğrenci kabul edildi; okul Eminönü’deki eski Maarif Nezareti binasına taşındı ve 1908’e kadar orada kaldı (Binada hâlen Cağaloğlu Anadolu Lisesi bulunmaktadır).

1883'ten 1902'ye dek yatılı bölümü eklenen okulun 1901 yılı diploması. Nadir bir efemeral parça.

-- Eğitim tarihi Mülkiye Siyasi Bilimler Ankara Diploma Koleksiyon Osmanlı kurumları 19.-20. yüzyıl