TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
El-kenzü'l-ünsâ fî şerhi'l-esmâi'l-Hüsna [TRABZON BASKI]
Euphemia Sahaf

El-kenzü'l-ünsâ fî şerhi'l-esmâi'l-Hüsna [TRABZON BASKI]

Normal fiyat 3,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

İBRAHİM CÛDÎ b. MEHMED ET-TRABZONÎ, (1863-1926), Sahib ve nâşîri: Kitabçı Ahmed Hamdi, Trabzon Uzun Sokak Caddesi'nde 3 Numaralı Matbaa, Trabzon, [AH 1325] = 1909.

Özgün karton kapağında, arka kapağının sağ alt köşesinde küçük bir yırtık mevcut, metin etkilenmemiş, haricen oldukça temiz bir nüsha, 20 x 13,5 cm, Osmanlıca, 62 sayfa. 

"Allah'ın işimleri hakkında açıklamalı hazine" anlamına gelen ve Allah'ın isimlerinin (Esmaü'l-Hüsna) manzûm şerhini içeren ve döneminde gördüğü ilgi üzerine Trabzon'un ilk kitapçısı ve yayıncısı Kitabî Hamdi Efendi tarafından iki defa basılan bu nadir Trabzon baskısı risalenin ilk baskısı. 

"Döneminin Trabzon Maarif Müdürü Tevfik Bey'in teşvikiyle iki defada 10.000 nüsha basılmıştır ve kitabın geliri, Zeytinlik Mektebi'nin (bugünkü Cudi Bey İlkokulu) ıslahına ayrılmıştır." (Albayrak).

"Son devrin tanınmış âlim ve şairlerinden İbrahim Cudi Trabzon'da doğdu. Babası, İskender Paşa Medresesi müderrisi Yomralı Hacı Mehmed Efendi’dir. Cûdî Efendi Tabakhâne İlk Mektebi’nden sonra tahsiline Müftü Medresesi’nde devam etti. Hoca Derviş ve Hacı Fâik gibi hocalardan çeşitli dersler okudu, Semercizâde Hacı Mehmed Efendi’den icâzet aldı. Ardından Şeyhülüdebâ Ali Nakī Efendi’nin açtığı Hamidiye Mektebi’ne Türkçe hocası oldu (1883). İki yıl sonra Mekke’ye giderek bir süre orada kaldı. Trabzon’a dönünce yeniden muallimliğe başladı. Cûdî Efendi 1928’den beri bugün Cûdî Bey İlkokulu adı ile anılan Zeytinlik İlk Mektebi’nin uzun yıllar müdürlüğünü yapmıştır. Bu sebeple “muallim” olarak da anılan Cûdî Efendi idaresinde bu mektep Trabzon’un eğitim hayatında çok büyük bir başarı kazanmış ve rağbet görmüştür. Ayrıca Cûdî Efendi iki defa basılan Esmâü’l-hüsnâ adlı kitabının gelirleriyle de mektebin genişletilmesine yardımcı olmuştur." (TDV İslâm Ansiklopedisi).

"Kitapçı Ahmed Hamdi (Trabzonlu Kitabî Hamdi), (1862-1948), Trabzon'un ilk kitapçısı olarak bilinen Türk yayımcı, kitapçı, kartpostal editörü ve kırtasiyeci. Trabzon'da okuma kültürünün gelişmesinde önemli rol oynadığı kabul edilir." (Vikipedi).

"Maarif Nezâreti celilesinin fî 22 Mart 133 tarihli ve 407/2357 numaralı ruhsatnâmesiyle tab' olunmuştur, Trabzon.; Uzun Sokak Caddesi'nde 3 numaralı matbaada olunmuştur, fî 11 Recebü'l-ferd 1325". 

Özege 10564.; TBTK 7698.; MK'de yok.; Kayaoğlu 4.