TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
El yazması Osmanlıca mektup: Meclis-i Maarif azâsından Mustafa Şefik Bey'den Nevzad Ayas'a gönderilmiş - 11 Kanun-ı Sânî [1]337 = 1921
Euphemia Sahaf

El yazması Osmanlıca mektup: Meclis-i Maarif azâsından Mustafa Şefik Bey'den Nevzad Ayas'a gönderilmiş - 11 Kanun-ı Sânî [1]337 = 1921

Normal fiyat 350.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Orijinal Osmanlıca el yazısı mektup. 17x14,5 cm. Banka çekinin arkasına yazılmış. Bu açıdan ilginç. Tedrisât idaresine mümkün olan en süratli şekilde tebligât göndermesine dair. 10 satır, tamamı Osmanlıca.

Bir dönem Şurâ-yı Devlet a’zâlığında da bulunmuş ve ilgili mektubun yazıldığı dönemde Maarif Meclisi üyesi olan Mustafa Şefik Bey'den Nevzad Ayasbeyoğlu'na yazılmış Osmanlıca mektup.

Abdullatif Nevzad Ayasbeyoğlu, (1889-1966), Türk siyasetçi. Darülfünun Edebiyat Şubesi mezunudur. Darüşşafaka Lisanı Osmanî ve Usul-i Tedris Muallimliği, Kocamustafapaşa Rüştiye-i Askerîyesi Lisanı Osmanî Muallimliği, Üsküp Sultânîsi Edebiyatı Osmaniye Muavinliği, İstanbul Sultânîsi Menatıkı Harbiye Şubesi Edebiyat Muallimliği, Beyrut 2. Sultânîsi Müdür Yardımcılığı, İstanbul Gelenbevî Sultânîsi, Vefa Sultânîsi, Müdüri Sanisi, Cebelilübnan Sancağı, Aydın, Karahisarısahip Maârif Müdürlüğü, İstanbul Vilâyeti Maârif Müfettişliği, Maârif Nezâreti Hey’et-i Teftişiye Dairesi Müfettişliği, Maârif Nezâreti Tedrisatı Tâliye 2. Sube Müdürlüğü, Darü’l-Hilâfetül Aliye Süleymaniye Medresesi, Hikmeti İlahiye Müderris Vekilliği, Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Dairesi Azalığı, Maârif Vekâleti İlk Tedrisat Müdürlüğü, 3. Sınıf Maârif Müfettiş Umûmîyeliği, Konya Mıntıkası Maârif Eminliği, Yüksek Tedrisat Umûm Müdürlüğü, Erenköy Kız Lisesi Felsefe, Haydarpasa Lisesi Felsefe ve Yurt Bilgisi Muallimliği, Maârif Vekâleti Millî Talim ve Terbiye Heyeti Azalığı, Yazarlık, TBMM VI. Dönem Bursa Milletvekilliği yapmıştır. (Kaynak: Vikipedi).