TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[EL YAZMASI Yahya Kemâl (1884-1958) gazeller ve şiirler] [Gazeliyyât ve şiirler]
[EL YAZMASI Yahya Kemâl (1884-1958) gazeller ve şiirler] [Gazeliyyât ve şiirler]
[EL YAZMASI Yahya Kemâl (1884-1958) gazeller ve şiirler] [Gazeliyyât ve şiirler]
Euphemia Sahaf

[EL YAZMASI Yahya Kemâl (1884-1958) gazeller ve şiirler] [Gazeliyyât ve şiirler]

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

YAHYA KEMÂL [BEYATLI], (1884-1958), El Yazması, [c. 1925].

Özgün komple deri ciltli defterde, defterin ön kapağında "Can" yazılmış, cildin kenarları tamamen yaldızlı, 19 x 12,5 cm, tamamen Osmanlıca, 120 sayfa.

Şairin güzel ve okunaklı el yazısıyla yazılmış defterin ilk gazeli "Perestiş" adlı gazeldir. Onu takiben sırasıyla:

Hazân, Gazel, Üsküdar vasfında gazel, Gazel, (Bu ara sayfada defterin genelinde kullanılmayan mavi bir mürekkeple Neyzen Tevfik ve Şair Eşref'ten alıntı şiirler mevcut), Fazıl Ahmed'e gazel, Tanbûrî Cemil'in rûhuna gazel, Kadri'ye gazel, Gedik Ahmed Paşa'ya gazel, [Abdülhak] Hâmid'e gazel, Gazel, İsmail Dede'nin kâinâtı, Gazel, Mâhûrdan gazel, Çubuklu'dan gazel [Çubuklu gazeli], Selim-i Sânî'ye gazel (Bir sonraki yaprakta biraz farklı tekrarlanıyor), Bir sâkî, Mükerrer gazel, İstanbul'un Fethi sacında (İstanbul'u fetheden yeniçeriye gazel adlı şiirin farklı bir başlıkla yazılmış olanı), Şeref-âbâd, Nurullah Ata'ya gazel [sic] (Nurullah Ataç'a gazel), Rıtl-i Gîrân, Alparslan'ın rûhuna gazel, Ezân-ı Muhammedî, Taştîr-i Gazel-i Bâkî (Baki'nin gazelini taştîr), Tahmîs-i Gazel-i Nedîm (Nedîm'in gazelini tahmîs), Tahmîs-i Gazel-i Sultan Reşad (Sultan Reşad'ın gazelini tahmîs), Riyâ-yı Ayân (Mersâ-yı fenâda intizâr eylerken), Ömer Hayyam'dan tercümeler, Sene 1140, Mihrâbâd, İthâf ("Abdülhak Hamid’den sonra ledünnî şiirin menbâları kurudu. Sâmih Rifat Bey’in hâtif sadâsını andıran bir manzûmesi bu çorak devrin en güzel eseridir. O eserin kafiyelerinden doğan bu mısrâları sâhibine ithâf ediyorum" dörtüğü ile başlar ve hemen ardından "Y.K." imzası mevcuttur), Şarkılar: I, II, III, IV; Özleyen, Telâkki, Güftesiz beste, Bir tepeden, Virânbağ (Virân bağ; Faruk Nafîz [Çamlıbel]'e yazılmıştır), Erenköy'de bahar, Gece, (Arada kurşun kalemle bir Neyzen Tevfik şiiri mevcut), Geçmiş yaz, Bahçelerden uzâk, Akşam mûsıkîsi.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri kabûl edilen, doğum adıyla Ahmed Agâh'ın, bilinen adıyla Yahya Kemal [Beyatlı]'nın şiirleri Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprülük görevi üstlenmiştir. Türk edebiyat tarihi içinde Dört Aruzcu'dan biri olarak kabul edilir (Diğerleri Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy ve Ahmet Haşim'dir.). Sağlığında Türk edebiyatının başaktörleri arasında kabul edilmiş ancak hiç kitap yayımlamamış bir şairdir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekilliği ve bürokratlık gibi siyasi ve idari görevler üstlenmiştir.

-- Türk edebiyatı Şiir El yazması Otograf

v1r5