TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[ERZURUM MÜFTİ-Yİ ESBÂKININ ÜCRET-İ TEDRÎBE'DEN MUAF TUTULMASI - İLMİYE] 1327 [1911] Osmanlıca resmi evrak: Mumaileyh [Lütfullah] Vehbi Efendi'nin ücret-i tedribeden [i.e. Geçiş ücreti] affı hakkında
[ERZURUM MÜFTİ-Yİ ESBÂKININ ÜCRET-İ TEDRÎBE'DEN MUAF TUTULMASI - İLMİYE] 1327 [1911] Osmanlıca resmi evrak: Mumaileyh [Lütfullah] Vehbi Efendi'nin ücret-i tedribeden [i.e. Geçiş ücreti] affı hakkında
Euphemia Sahaf

[ERZURUM MÜFTİ-Yİ ESBÂKININ ÜCRET-İ TEDRÎBE'DEN MUAF TUTULMASI - İLMİYE] 1327 [1911] Osmanlıca resmi evrak: Mumaileyh [Lütfullah] Vehbi Efendi'nin ücret-i tedribeden [i.e. Geçiş ücreti] affı hakkında

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.
Osmanlıca, mühürlü, resmi evrak. 2 sayfa.23 Teşrin-i Evvel 1327 (Rumi)  -  5 Kasım 1911 (Miladi) tarihli Karagümrük mevki memurunun Vehbi Efendi’nin gelir durumunu incelemesi ve ardından Müfettiş Şükrü Bey'in kararıyla Vehbi Efendi’nin geçiş parasını (ücret-i tedribe) ödeyecek geliri olmadığına hükmedilerek kendisinin bundan muaf tutulmasına karar verilmiştir. Erkek kardeşlerinden biri Manastır’da teğmen, diğeri Gelibolu’da muallim olan Vehbi Efendi’nin babasından kalan maaşla geçindiği anlaşılmıştır. Belgeden anlaşıldığı üzere ulemadan olan [Lütfullah] Vehbi, (1850-1919), 1850 [H. 1266] yılında Erzurum'da doğdu. 1878'de Erzurum Harp Okulu'nda Arapça hocalığı yaptı ve 1897'de Erzurum müftüsü oldu. Emekli olduktan sonra Osmanlı Meclis-i Mebûsânı'nda Erzurum vilayet mebusluğu yaptı. Molla Abdurrahman Camî'nin "Cilâu'r-Ruh" adlı eseri üzerine yazdığı "Feyzü's-sünûh" şerhiyle ünlüdür. -- Osmanlı uleması Erzurum Erken dönem 20. yüzyıl.