TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[EVKÂF-I MÜLHAKA] 1307 [1891] Şapograf ve el yazması Osmanlıca Evkâf-ı mülhakanın muhasebesine mübeyyin mütevellisine verilecek koçandır.
Euphemia Sahaf

[EVKÂF-I MÜLHAKA] 1307 [1891] Şapograf ve el yazması Osmanlıca Evkâf-ı mülhakanın muhasebesine mübeyyin mütevellisine verilecek koçandır.

Normal fiyat 250.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Osmanlıca matbu, fakat boşlukları elle doldurulmuş erken 19. yüzyıl Evkâf-ı Mülhaka belgesi. 47x20,5 cm. Evkâaf görevlileri tarafından [4 görevli] mühürlü. Erken dönem aharlı kağıt kullanılmış olup kağıtta yer yer sarı lekeler mevcuttur.

Evkâf-ı Humâyûn, II. Mahmud tarafından, sultanlara ve yakınlarına ait dağınık bir vaziyette bulunan vakıfların tek elden idaresi maksadıyla 1826’da kurulmuştur. O döneme kadar işler durumda olan vakıflar üç ana grupta toplanmaktaydı. Bunlar Osmanlılar’dan önceki İslâm devletlerinden intikal eden evkâf-ı kadîme, mîrî arazinin temliki suretiyle kurulan evkâf-ı irşâdiyye ve hayırsever kimseler tarafından sırf kendi mülklerinden ayırdıkları mallarla tesis ettikleri evkâf-ı sahîha-i lâzıme idi. Evkâf-ı Mülhaka ise devlet nezaretindeki şahsi vakıflar adına kullanılan Osmanlı kültürüne özgü bir tabirdir. 

-- Vakıf Türk / İslâm ekonomisi Osmanlı kültürü