TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[GAYRIMÜLİM AZINLIK / KADIKÖY RUM CEMAATİ / DİL TEDRÎSÂTI] "Kadıköy Onuncu Daire-yi Belediye Hacı Mahmud" damgalı, Kadıköy'de Caferağa
Euphemia Sahaf

[GAYRIMÜLİM AZINLIK / KADIKÖY RUM CEMAATİ / DİL TEDRÎSÂTI] "Kadıköy Onuncu Daire-yi Belediye Hacı Mahmud" damgalı, Kadıköy'de Caferağa

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

[GAYRIMÜLİM AZINLIK / KADIKÖY RUM CEMAATİ / DİL TEDRÎSÂTI] "Kadıköy Onuncu Daire-yi Belediye Hacı Mahmud" damgalı, Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde Moda Caddesi'nde Hallis Efendi'nin hanesinde lisân-i Osmânî ile Frasızca ve Rumca tedris etmek üzere olduğu ve buna dair işlemler

Tamamı Osmanlıca el yazısı belge. 32x24 cm. 1 sayfa. 10 satır Osmanlıca el yazması. Sol üst köşede yazıyı etkileyen küçük bir yırtık olmasına karşın temiz bir belge. Katlı. "Hüve" ile başlayan belge, "Rum Kilisesi cemaatine" elkabıyla devam etmekte. "Kadıköy Onuncu Daire-yi Belediye Hacı Mmahmud" damgalı. "Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde Moda Caddesi'nde Hallis Efendi'nin hanesine lisân-i Osmânî ile Frasızca ve Rumca tedris etmek üzere bulunan alâsı istirhâmına dâir aarif Nezâreti celilesine takdîm etmek olduğu arzuhâlde beyân... hanesine mekteb... oraya kaç şâkîrd devam edecek olduğu, mekteb-i millî haricinde husûsî mekteb küşâdına ihtiyaç görülüb görülmediği hâne-yi mezbûrun mekteb ihtiyacına makzûru ol beyânı işâren (?) Maarif Nezâreti celilesinin... fî 14 Eylül sene [1]211 temîn ve 85 numerolu emirnâme-yi... tahsîsât ve ifâsına... [.] Zikrolunan haneye husûsî mekteb... mekâtîb-i milliye-i hariciye tedrîsât ile mekteb-i küşâdına...". -- Gayrımüslim azınlık Rum cemaati Kadıköy Moda Rum Kilisesi Filoloji Eğitim tarihi Sosyal tarih Türkçe / Rumca / Fransızca eğitimi Rum okulları.