TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[HALİFE HARUN REŞİD'İN KIZ KARDEŞİ] Abbâse. Mütercimi: [Giritli] Hasan Bedreddin (1870-1926). [i.e. Abbasah ukth al-Rashd], JIRJI ZEYDAN, (1861-1914). Orhaniye Matbaası, İstanbul, [AH 1342] = 1923
Euphemia Sahaf

[HALİFE HARUN REŞİD'İN KIZ KARDEŞİ] Abbâse. Mütercimi: [Giritli] Hasan Bedreddin (1870-1926). [i.e. Abbasah ukth al-Rashd], JIRJI ZEYDAN, (1861-1914). Orhaniye Matbaası, İstanbul, [AH 1342] = 1923

Normal fiyat 350.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

JIRJI ZEYDAN, (1861-1914), Orhaniye Matbaası, İstanbul, [Hicrî 1342] = 1923.

Özgün çizimli karton kapağında, 22 x 14 cm, Osmanlıca, 302 sayfa. Sayfa kenarlarında hafif yıpranma ve küçük lekeler mevcut. Haricen oldukça iyi bir nüsha. [AH 1342].

Son devir Arap tarihçisi, edip ve gazeteci olan Corci Zeydan (daha çok Türkiye'de bilinen ismiyle), bir çok türün yanı sıra tarihî roman da yazmıştır. Zeydân bu romanları, tarih anlayışı ve tarihe yaklaşımını Arap halkına aktarmak ve onları bu konuda aydınlatmak maksadıyla yazmıştır. Ancak Batı tesiri altındaki seçkin tabaka arasında büyük rağbet gören bu romanların önemli bir kısmının edebî değer taşıdığını söylemek güçtür. Fetihlerin başlangıcından Memlükler devrine kadar İslâm tarihinin ilk dönemleriyle XVIII ve XIX. yüzyıllarda geçen olayları konu alan bu romanların arasında Abbasî halifesi Harun Reşid'in kız kardeşi olarak tasarladığı Abbase Sultan ekseninde yazdığı tarihî romanı "Abbase" de vardır. 

Konusu itibariyle iktidar ilişkilerini anlatan bu romanda veziri Cafer'in kız kardeşi Abbase'yi sevmesi üzerine ikircikli kalan halife Harun Reşid'in yaşadıkları anlatılır:

"Emİru'l-Müminin Harun Reşit, veziri Cafer'i çok seviyordu. Onun sohbetinden çok hoşlanıyor ve onunla arkadaşlık yapmaktan bir türlü vazgeçemiyordu. Onun zekasını ve dirayetini çok takdir etmişti. Fakat halife, kız kardeşi Abbase Sultan'ı da çok severdi. Abbase çok zekî, hareketli, hazır cevap ve güzel konuşan bir kızdı. Her konu hakkında güzel fikirler söylerdi. Harun Reşit onu da yanından ayıramazdı. Bu durum çok can sıkıcıydı. Çünkü halife aynı sohbet meclisinde kız kardeşi ile vezirini bir araya getirmiş olsa en basit görgü kurallarım ayak altına almış olurdu. Bu nedenle Harun Reşit, birinden de, öbüründen de mahrum kalmamak için Abbase Sultan'la Cafer'i nikahlamaktan başka bir çıkar yol bulamamıştı. Fakat Cafer kölelikten azat edilmiş olduğu için evlenmenin gerçekleşmesi de mümkün değildir."

OCLC: 780178860.; Özege 2.

-- Kadın Tarihî roman Oryantalizm Arap kültürü Edebiyat