TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
İbnü'l Emin Mahmud Kemal İnal ıslak imzalı el yazısı, Süleyman Nazif (1870-1927)'e gönderilmiş, 1923 tarihli Osmanlıca mektup
İbnü'l Emin Mahmud Kemal İnal ıslak imzalı el yazısı, Süleyman Nazif (1870-1927)'e gönderilmiş, 1923 tarihli Osmanlıca mektup
Euphemia Sahaf

İbnü'l Emin Mahmud Kemal İnal ıslak imzalı el yazısı, Süleyman Nazif (1870-1927)'e gönderilmiş, 1923 tarihli Osmanlıca mektup

Normal fiyat 10,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL, (Türk / Osmanlı aydını, biyografya ve bibliyografya yazarı), (1870-1957), El yazma, 1923.

"Fî 20 Teşrîn-i Sânî sene [13]39" Hicrî [Milâdî 1923] tarihli, 23 satırlık tamamı el yazısı ve ıslak imzalı ("Mahmud Kemal"), Osmanlı İmparatorluğu ve cumhuriyet döneminde yaşamış hicivci Türk şair, yazar ve bürokrat, Diyarbakır doğumlu Süleyman Nazif (1870-1927)'e gönderilmiş Osmanlıca mektup.

Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış, "son Osmanlı" olarak da bilinen İbnülemin, 17 Kasım 1871’de İstanbul’da Beyazıt’ta Mercan Ağa mahallesinde doğdu. 

"Osmanlı Devleti’ne 33 yıl boyunca çeşitli görevlerde hizmet eden İbnülemin, II. Abdülhamit devrinde Yıldız Sarayı arşivinde görev yapmış ve cumhuriyet devrinde ise arşivin tasnif edilerek Başbakanlığa devredilmesine başkanlık etmişti. 1913 yılında Süleymaniye Camii külliyesinde “Evkaf-ı İslâmiye Müzesi” adıyla kurulan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nin kurucusudur. Benzer bir kurumu Kahire’de de kurmuştur. Toplumsal hayatta çok hızlı ve büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde yaşaması ve pek çok tanınmış kimse ile şahsen bir arada bulunması onu biyografi alanında pek çok eser vermeye yöneltti. Son dönem Osmanlı şairleri, müzisyenleri, sadrazamları, hattatları hakkındaki eserleri ile bu kişilerin unutulmalarını önlemeye çalıştı. Şiir, roman, hikâye gibi alanlarda da eser verdi. Yaşamı boyunca konağındaki düzenli toplantılarda ilim ve sanat dünyasından kimseleri ağırlayarak kültür hayatına hizmet etti." (Vikipedi). 

"II. Meşrutiyet ve Servet-i Fünûn dönemi şairi, yazar ve gazetecilerinden olan Süleyman Nazif, edebî anlayış ve üslup olarak Namık Kemal’in takipçisidir. Edebî mahareti kadar, hazırcevaplığı ve nükteleri ile de üne kavuşmuştur. 1870'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası, şair ve tarihçi Said Paşa; annesi bir aşiret liderinin kızı olan Ayşe Hanım'dır. Şair Faik Ali Ozansoy'un ağabeyi, İffet Halim Oruz'un da dayısıdır. 

-- Osmanlı / Türk entelijansiyası Aydın Entelektüel Türk edebiyatı El yazması Koleksiyon İmza