TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[İMZALI DAKTİLO ŞİİR] Azmi Güleç ıslak imzalı "Alp Arslan Konuştu" adlı şiirinin Türk Yurdu'na gönderilmiş orijinal daktilo nüshası
[İMZALI DAKTİLO ŞİİR] Azmi Güleç ıslak imzalı "Alp Arslan Konuştu" adlı şiirinin Türk Yurdu'na gönderilmiş orijinal daktilo nüshası
Euphemia Sahaf

[İMZALI DAKTİLO ŞİİR] Azmi Güleç ıslak imzalı "Alp Arslan Konuştu" adlı şiirinin Türk Yurdu'na gönderilmiş orijinal daktilo nüshası

Normal fiyat 2,500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

AZMİ GÜLEÇ, (1924-1979), Kağıt üzerine daktilo mektup, [1959].

Orijinal daktilo mektup, delgeç izli filigransız beyaz kağıt üzerine yazılmış, şairden ıslak imzalı ve elle düzeltmeleri bulunan, 30x21,5 cm, 1 sayfa, kağıdın arkası boş.

Kelimeler ve noktalamadaki düzeltmeler (ıslak imza ve düzeltmelerde aynı mürekkep kullanıldığı ve editoryal değişikliklerin orijinal metin üzerinde yapılmayacağı etik kabulünden ötürü) Azmi Güleç'in kendisi tarafından yapılmıştır. İkişer mısralı toplam dokuz kıtadan oluşan şiir, 1910 yılında Osmanlı döneminde yayın hayatına başlayan Türk Yurdu dergisinin 1959 yılı Kasım ayı, 8. sayısında yayınlanmıştır. Yayınlandığı dergi bilgileri kurşun kalemle ve başka biri tarafından alt kısma not olarak düşülmüştür.

"Bazı şiirlerinde "Azmi Gülahmedoğlu" ve "Gülahmedoğlu" imzalarını da kullandı. Azmi Güleç, 1924 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Erzincanlıdır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Ziraat Mühendisi olarak Çukurova'da görev yapmaya başladı, daha sonra Ankara'da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda çalıştı. İki kere evlendi, iki eşinden de ayrıldı. Hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunan Azmi Güleç, Ankara'da öldü.

Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Azmi Güleç; yazı ve şiirlerini Orkun, Aras, Gurbet, Ocak, Türk Yurdu, Çağrı, Defne, Ziraat Dünyası, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Düşüncesi, Hisar, Türk Edebiyatı ve Türk Dili gibi dergilerde yayımlamıştır. Şiirlerini sırasıyla Yemin (1952 - Gülahmedoğlu Azmi imzasıyla)), Fetih Yıldızı (1958), Kapısız Sokaklar (1963), Zamanların Ötesi (1967), Ağustos Güneşi (1967), Azmi'den Rubailer (1970) adlı kitaplarında bir araya getirmiştir (Haykır, 2019: 525). Şair önce milliyetçi-memleketçi şiirleriyle, daha sonra felsefi konularda yazdığı rubaileriyle tanınmıştır. Şiirlerinde aşk, yalnızlık, tarih, karamsarlık gibi temalara yoğunlaşmıştır. "Yıldızlara yıldızlara baktım uyudum/Kör bahtımı, kör şansımı yaktım uyudum/Kimler bilecek tanrıca yalnızlığımı/Yıldızları yıldızlara kattım uyudum" (Soyuer 2004: 169) örneğinde görüldüğü gibi şiirlerini ahenkli bir dil ve üslupla kaleme almıştır. Bununla birlikte bütün rubailerini aruz ölçüsü ile yazmayan Güleç, muhtevalarından dolayı "rubai" adını taşımalarına rağmen vezin yönünden klasik rubaiye benzemeyen dörtlükler yazan şairlerden biri olarak ön plana çıkmıştır. Şairin "Beyhûde Değil Aşk ile Feryad Ederiz" mısraıyla başlayan şiiri Hicaz makamında bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmıştır. Ayrıca Azmi Güleç, şairliğinin yanında esas mesleği olan ziraatçilik ile Türk kültürüne dair edebî ve folklorik müşterekleri birleştiren makaleler de kaleme almıştır (Haykır, 2019: 526)." (Ahmet Yesevi Üni TEİS online).

-- Türk edebiyatı Şiir İmza Koleksiyon Muhafazakar Milliyetçi akımlar

 

D5-22