TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
Şehremâneti'ne: Kadıköy hakkında tedkîkât-ı belediyye [tetkîkât-ı belediye]
Şehremâneti'ne: Kadıköy hakkında tedkîkât-ı belediyye [tetkîkât-ı belediye]
Şehremâneti'ne: Kadıköy hakkında tedkîkât-ı belediyye [tetkîkât-ı belediye]
Euphemia Sahaf

Şehremâneti'ne: Kadıköy hakkında tedkîkât-ı belediyye [tetkîkât-ı belediye]

Normal fiyat 2,500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

CELÂL ESAD [ARSEVEN], (1875-1971), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul, [AH 1329] = 1913.

Özgün karton kapağında, çok temiz durumda, 25 x 18 cm, Osmanlıca, 97, [3] sayfa, 18 adet numarasız s/b levha: Bunların içinde şimdi TESAK Kütüphanesi olarak kullanılan eski şehremâneti binası çizimi de mevcuttur (Resimlerin tam fihristi aşağıdadır).

Resimden edebiyata, tiyatrodan sinemaya, mimari ve şehircilikten sanat tarihçiliğine geniş bir alanda ürünler vermiş ve Soyadı Kanunu ile "Arseven" soyismini almış bir aydın olan Celal Esad'ın I. Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğü yaptığı esnada yazdığı ve yayınladığı, Osman Nuri Ergin'in eserinden sonra en kapsamlı yerel yönetim kitabı olup aynı zamanda Kadıköy'ün ve bölgenin Bizans'a dek unzan arkeolojik, mimari ve sanatsal tarihine ışık tutan bu bol resimli ve yetkin kitabın ilk baskısı.

Fihrist: "1. Kısım: Ahval-i Araziyye Arazinin Şekli Arazinin Cinsi Ma‘deniyyāt ve Nebātātı Sular ve Tahlilleri Ahval-i İklimiyye ve Ṣıḥḥiyye 2. Kısım: Ahval-i Tarih Fetihten Evvel Kadıköy’ün İsmi Eski Zamanlarda Kadıköy ve Civarı Fetihten sonra 3. Kısım: Meban-ı ‘Atika ve Umumiyye Camiler Çeşmeler Hamamlar El-yevm Mevcud Olmayan Eski Konak, Yalı ve Köşkler Büyük Yangınlar Mektebler ve İbadethaneler 4. Kısım: Ahval-i Belediyye ve İktisadiyye Belediye Teşkilatı Belediye Reisi ve Müdirleri Eski Mahallat Şimdiki Mahallat, Nüfus ve Emlakı Arsa Fі’ātları Vesā’iṭ- i Nakliyye Tramvay Hatları 5. Kısım: Ahval-i Sıhhiyye Nüfus Nisbet-i Vefeyāt İlel-i Sariyye-i Musab ve Vefeyātı Vefeyātın Muhtelif Yaşlara İsabet İden Mikdarı İlel-i Sariye’nin (v)uḳū‘a Geldiği Mahalle ve Sokaklar Cedvelleri 3 Anasır-ı Muhtelife Nüfuslarına Nazaran Nisbet-i Vefeyāt 6. Kısım: Şehrin Tasfiyesi Şerā’iṭ-ı Sıhhıyye Su Ḥāl-i Ḥāżirda Lağımlar Esas Lağımlar Lağımlara Lazım Olan Su Mikdarı Sokaklar ve Süpürüntü Sel Iskaraları Ve Lağım Bacaları Yolların Darlığı Hal, Mezbaha ve İnşaat Saire-ı Sıhhiyye 7. Kısım: Tanzim ve Tezyin Kadıköy Hangi Nev' Bir Şehirdir? Şehrin Tanzim Projesi Sokakların Vesā’iṭi Meydanlar, Park ve Bağçeler ve Hal Mebânî-İ Resmiyye ve Umumiyye Şehrin Aksam-I Muhtelifesi 8. Kısım: Büdce ve Program Usul ve sebat Şehrin tezyin ve imarı içun lazımgelen sarfiyat Varidat-ı belediyye Büdce Bazı Rüsum Hakkında Muṭāle‘at İlk Üç Sene Zarfında Yapılması İcab İden İnşaat Cedveli Üçüncü Seneden Sonra Yapılması lazım gelen İnşaat Cedveli Daire içün icab Eden Teşkilat Kadrosu On Aylık Muamelat-ı Tahririyye, Fenniyye ve İdariyye."

Resimler: "Halkidonya Parası - Haydarpaşa'da Aziziye Sokağı'nda Bulunan Kabl-el Milad - Altıncı Asara Aid Bir Taş Kabl-el Milad - Dördüncü Asra Aid Olub Kadıköyü'nde Bulunan Bir Mezar K- adıköy’ün Bizans Zamanına Aid Eserler - Kadıköy’ün Yüz Sene Evvelki Haritası - Rıhtım İnşasından Evvel Eski Haydarpaşa İskelesi - Rıhtım İnşasından Evvel Eski Kadıköy İskelesi - 1291 Tarihinde Kadıköy Belediye Reisi Olan [Osman] Hamdi Bey Efendi - Belediye Reisi Moralı-zade Ali Bey - Belediye Reisi Divriğili Mehmed Ali Bey - Belediye Reisi Maşuk Bey - Belediye Resisi Mehmed Ali Bey - Belediye Reisi Rıfat Bey Kadıköy ve Üsküdar Su Şirketinin Yeni İnşa Ettiği Yeni Bend Esas Lağımları Ve Bunları Aid Havzalar - Kadıköy Belediye Dairesi - Yoğurtçu Parkı Projesi - Yoğurtçu Parkı Manzarası"

Özege 9813; TBTK 4752; MK: 000825464 (Toplamda dört nüsha); OCLC: Six copies worldwide in OCLC 949487411, 231640042, 

-- Belediyecilik Yerel yönetimler Kadıköy Şehir tarihi İstanbul Chalcedonia