TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[KADIKÖY'DE CİNAYET VE ZANLI - BERAAT İLMÜHABERİ] 1340 [1924] Osmanlıca el yazması Kadıköy Ağa Mahallesi Cemiyeti damgalı Aram Uncuyan Mektebi tarih mualliminin cinayetle suçlanmasına müteakip bera'at kararı
[KADIKÖY'DE CİNAYET VE ZANLI - BERAAT İLMÜHABERİ] 1340 [1924] Osmanlıca el yazması Kadıköy Ağa Mahallesi Cemiyeti damgalı Aram Uncuyan Mektebi tarih mualliminin cinayetle suçlanmasına müteakip bera'at kararı
Euphemia Sahaf

[KADIKÖY'DE CİNAYET VE ZANLI - BERAAT İLMÜHABERİ] 1340 [1924] Osmanlıca el yazması Kadıköy Ağa Mahallesi Cemiyeti damgalı Aram Uncuyan Mektebi tarih mualliminin cinayetle suçlanmasına müteakip bera'at kararı

Normal fiyat 1,750.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.
Tamamen Osmanlıca el yazması, mühürlü ve pullu mahkeme tutanağı. 21x17 cm. Hafif sararmalar mevcut. Haricen temiz. 1342 [1926] Osmanlıca el yazması Kadıköy Ağa Mahallesi Cemiyeti damgalı Osmanlıca mahkeme ilâmı: "Mahallemizin [i.e. Ağa Mh.] Yumurtacı Abdi(?) Bey Caddesinde 159 numerolu hanede sakin Aramyan Uncuyan mektebi tarih muallimi esbâkı ihbâren Deniz Mektebi'ne nakil edilen Ahmed Edib Bey'e mahallemizde ikâmetleri müddetince bir fenâlık hali görülmediği ve kendisi ashâb-ı namus ve istikâmetden olduğu cinâyet vechince (?) husûs-ı umûmîyle (?) mahkûmiyeti olmadığı ve [.] muhâlife bir fenâ hareketi görülmediği hey'etimizce malûm bulunduğumuz mübeyyin ilmühaberidir.". Mahkeme azalarından mühürlü ve pulların üzerine el yazısıyla tarih düşülmüştür.