TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[KAFKAS HÜKÜMETİ - BAKÜ - GÜRCİSTAN - KAFKASYA] 1338 [1922] tarihli TBMM Hükümeti Batum Başşehbenderliği adına Tiflis'ten, sâbık Bakü valisi Fethi Bey'e Ahmet Muhtar Bey tarafından yazılmış mektup sûreti
Euphemia Sahaf

[KAFKAS HÜKÜMETİ - BAKÜ - GÜRCİSTAN - KAFKASYA] 1338 [1922] tarihli TBMM Hükümeti Batum Başşehbenderliği adına Tiflis'ten, sâbık Bakü valisi Fethi Bey'e Ahmet Muhtar Bey tarafından yazılmış mektup sûreti

Normal fiyat 1,500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

AHMED MUHTAR MOLLAOĞLU, (Osmanlı - Türk siyasetçi, diplomat), (1870-1934), 1922. 

Tamamı el yazması Osmanlıca ve kurşun kalem ile yazılmış mektup sûreti, 26x20 cm, Osmanlıca, 5 satır, kat yerleri mevcut, haricen temiz bir tarihî belge, eksiği vb mevcut değildir. 

Bakü'den acele gönderilen emvâlin takîbâtını ve iadesi lazım gelen kısmı ile ilgilenilmesini arz eden mektubun sûretidir. Suret olması vesilesiyle mektup, Muhtar Bey'in kendi el yazısı değildir. Mektup, yazıldığı dönemde eski Bakü valisi Mehmet Fethi Bey'e yollanmıştır.

Ahmed [ya da Ahmet] Muhtar Mollaoğlu, Kurtuluş Savaşı esnasında Londra Konferansı'na katılan Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in (Kunduh) yerine vekâlet etti. Bekir Sami Bey'in Londra dönüşünde eleştirilere hedef olması nedeniyle 8 Mayıs 1921'de görevinden istifa etmesi üzerine, bu tarihten II. İcra Vekilleri Heyeti'nin lağvedildiği 18 Mayıs tarihine kadarki ara dönemde de asaleten hariciye vekilliği görevini yürütmüş Türk diplomattır. Bu nedenle dışişleri bakanları arasında sayılır. 

Kafkas Ordusu'nun 1918'da Bakü'ye girişi ve Çarlık Rus ordusundan Bakü'nün alınmasını müteakip Bakü şehrinin idaresi, Azerbaycan Hükümetinin oluru ile bir Osmanlı subayı olan Fethi Bey’e verilmiştir. Fethi Bey, böylelikle Bakü’de polis ve jandarma teşkilatlarını kurmuştur. Tam ismi Mehmet Fethi Bey Bakü Valisi olarak atandıktan sonra şehirde tam bir barış, güven ve asayiş ortamı oluşturulmuştur.

-- Cenûbî Garbî Kafkas Hükümeti 1. Dünya Savaşı Diplomasi Hariciye Gürcistan Tiflis