TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları
Euphemia Sahaf

[KAFKASYA / 93 HARBİ / FOTOĞRAFLAR] 93 Harbi (1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı) sırasında Kafkas Cephesi'nde çekilmiş, erken dönem toplu idam fotoğrafları

Normal fiyat 25,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

MICHAEL VOGEL, ZEMEN, (Lager in Militärausrüstungen Fotografische Artikel und Apparate), [ca. 1877].

Altı adet orijinal albumin baskı fotoğraf, özel fotoğrafçı föyü içerisinde, her biri 12x9 cm, çok temiz durumda bir koleksiyon.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus ordusu tarafından Kafkas Cephesi'nde (muhtemelen Bayazid bölgesinde) yapılan toplu infazları, idamları gösteren erken dönem, benzersiz ve tarihsel olarak son derece önemli ve nadir altı albumin baskı fotoğraf. "Gewaert - Berlin" ve "Blaustern" Papier - Wien (L. Gewaert & Cie.)" föyünde, föyün üzerinde fotoğrafçı "Michael Vogel; Zemen" mührü ile.

Tüm fotoğraflar, farklı açılardan çekilmiş idam ve infazları gösteriyor. Olayların yaşandığı Türk köyünde, fotoğrafların her birinin fonunda görünen kışlalar, camiler ve şiddetli kış dolayısıyla yerdeki kar örtüsü, Rus askerleri ve esir Türk askerleri net bir şekilde görülüyor. 

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'nde savaşılmıştır. Savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, çok ağır bir yenilgi almıştır. Savaşın başlıca sebepleri; Osmanlı Devleti'nde yaşanan azınlık isyanları, Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinde, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyanların insan haklarının çiğnendiği konusunda oluşan tek taraflı kamuoyu, Rusya'nın Balkanlardaki genişleme siyaseti, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlık istekleri ve Panslavizm akımıdır. Avrupa'nın büyük güçleri savaşı önlemek için İstanbul'da Tersane Konferansı'nı toplamışlar, ancak Osmanlı Devleti'ne yaptıkları taleplerin reddedilmesi üzerine savaş patlak vermiştir. Yaklaşık 1 yıl süren savaşta Osmanlı orduları, savunma savaşı yapmıştır. Batılı devletler ise tarafsız kalarak, savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmıştır. Özellikle Balkanlarda bu olaylar neticesinde etnik temizlikler yaşanmış ve yer yer kıyımlar görülmüştür. Sonunda batıdaki Osmanlı savunma hatlarını kıran Rus ordularının önü açılmış, dirençle karşılaşmadan İstanbul'un eşiğine (Yeşilköy) kadar ilerleyerek Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdit etmiş ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti Ayastefanos Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak Batı Avrupa ülkelerinin bu antlaşmanın koşullarından hoşnut kalmamaları sonucu bu antlaşma geçerliliğini yitirmiş ve yeniden imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti, çok fazla toprak kaybetmiş, Balkanlardaki nüfuzunu büyük ölçüde yitirmiştir. Balkanlar'da ve Kafkasya'da sayıları 1 milyonu aşkın Osmanlı vatandaşı mülteci konumuna düşmüş, savaş süresince ve savaştan sonra Anadolu'ya dev göç dalgaları yaşanmıştır. Ayrıca Batum'da yaşayan Müslüman Lazlar ve Gürcüler Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmışlardır.

Bu savaşta, Ruslar için Kafkasya cephesi, Tuna cephesi kadar başarılı olamadı. Çünkü yeterince ilerleme şansı bulamamışlardı. 27 Nisan 1877 tarihinde Doğubayazıt Rus işgaline girdi. Fakat Osmanlı vatandaşı müslüman grupları saldırıları sebebiyle ilerlemeleri zorlaştı. Arazinin aşırı dağlık olması, gerilla saldırıları ve Osmanlı direnişleri, Rusları durdurmaya yetiyordu. Kafkasya cephesinde Ahmed Muhtar Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri, General Loris-Melikov komutasındaki Ruslara karşı uzun süre direndi. 17 Mayıs'ta ise Ardahan Ruslarca işgal edildi. Böylece Rus ordusu stratejik önemi büyük Kars'ın gerisine sızdı. Mayıs ayının son haftasında Kars kuşatıldı. Fakat Kars gerisinde bulunan Halyaz ve Zivin bölgelerinde Osmanlı başarısı gerçekleşti. Daha sonra Gedikler Muharebesi (25 Ağustos 1877) ve Yahniler Muharebesi (4 Ekim 1877) de Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Böylece Kars'taki Rus tehlikesi savuşturuldu. Alacadağ Muharebesi'ne kadar Rusların kaybı 10.000 kadardı. Osmanlı kaybı ise yaklaşık 2.500 idi. (Kaynak: Vikipedi).

-- Fotoğraf Koleksiyon Rusya Kafdkasya Askeri tarih Osmanlı tarihi 19. yüzyıl