TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
Mecmua-i Kemâl. Cüz 1 - Sene 1 [TAKIM]
Mecmua-i Kemâl. Cüz 1 - Sene 1 [TAKIM]
Euphemia Sahaf

Mecmua-i Kemâl. Cüz 1 - Sene 1 [TAKIM]

Normal fiyat 4,500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

ALİ KEMAL, (1867-1922), 33 Sanduk Al-Posta, Kahire, Mısır, 1901.

Özgün karton kapağında, henüz sayfaları ve formaları açılmamış, kapak kenarları hafif yorgun, haricen temiz / çok temiz bir nüsha, 24 x 17 cm, Osmanlıca, 224 sayfa.

Osmanlı / Türk tarihinin en renkli ve tartışmalı simalarından biri olan Ali Kemal'in, 1899'da Siyasal Bilgiler diplomasını aldıktan sonra, II. Meşrutiyet'in ilanına kadar Mısır'da yaşarken çıkardığı derginin ilk ve tek sayısı. Bu kadar yayınlanmış, takım.

Kahire'de kaldığı yıllarda Mısırlı bir prense ait bir çiftliği idare eden Ali Kemal'in çıkardığı bu "Mecmua-i Kemâl" adlı süreli yayın yazarın kendisine ait "On sekizinci asırda mesele-yi şarkiyye", "Felsefe-i tarihiyye", "Şairimiz, şairlerimiz", "Bir bedevi kızına", "İntikadat: Selatan-i Osmaniyye", "İcmal-i siyasi: Rusyada heyecan" ve "Seyahat hatıraları: cami'ul zeytune" adlı makalelerin yanı sıra Ali Suavi (1839-1878)'nin "Bir nüsha-yı nadire: Ali Paşa'ya" makalelerinden ibarettir.

"İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınan Ali Kemal, Damat Ferit Paşa hükûmetlerinde kısa bir süre Maarif ve Dâhiliye Nazırlığı yaptı, bu esnada Millî Mücadele aleyhine sert tutumlar gösterdi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra İstanbul'da tutuklanarak İzmit'te Nurettin Paşa'ya bağlı askeri birliklerce linç edildi. Ermeni yanlısı olarak görülen bazı yazılarından dolayı düşmanlarınca "Artin Kemal" şeklinde adlandırılır. Mustafa Kemal'e ve Millî Mücadele'ye muhalifliği nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak damgalanmıştır." (Vikipedi).

Duman 

-- Süreli yayınlar Osmanlı kültürü Türk / Osmanlı aydını Entelijansiya Mısır Orta Doğu Koleksiyon 

v2r5