TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
Miralay [Colonel] Auguste Sarrou ıslak imzalı, ismi verilmeyen bir generale yazılmış, Kazım Karabekir'in oğlu ya da damadının "Societe des Quais Docks & Entrepots de Constantinople" şirketine başvurusunun reddedildiğini belirten Fransızca daktilo mektup
Euphemia Sahaf

Miralay [Colonel] Auguste Sarrou ıslak imzalı, ismi verilmeyen bir generale yazılmış, Kazım Karabekir'in oğlu ya da damadının "Societe des Quais Docks & Entrepots de Constantinople" şirketine başvurusunun reddedildiğini belirten Fransızca daktilo mektup

Normal fiyat 2,250.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

AUGUSTE COLONEL SARROU, (1874-1968)., Societe des Quais Docks & Entrepots de Constantinople, Constantinople - İstanbul, 1930.

"Societe des Quais Docks & Entrepots de Constantinople" antetli, "21 Aout 1930" tarihli daktilo edilmiş, ıslak imzalı mektup. 21x13,5 cm. Tamamı Fransızca. Bifolium üzerine 1 sayfa, 16 satır. Miralay [Colonel] Auguste Sarrou ıslak imzalı, ismi verilmeyen bir generale yazılmış, general Kazım Paşa'nın oğlu ya da damadının "Societe des Quais Docks & Entrepots de Constantinople" şirketine başvurusunun reddedildiğini belirten daktilo mektup.

Orijinal Fransızca metin: "Société des Quais, Docks & Entrepôts DE CONSTANTINOPLE. Constantinople le 21 Août 1930. DIRECTION: Mon Colonel, Je vous remercie de votre mot du 11 Août que m'a apporté votre protégé Mouzafer bey fils de Kiazim pacha le Général bien connu. J'ai été au regret de dire a Mouzafer bey que le poste de Secrétaire Général de notre Société auquel il posait sa canditature n'était pas vacant et que, actuellement, le mouvais état du trafic dans le Port nous obligeait a de nouvelles réductions de personnel et ne nous permettait d'aucune façon d’envisager de nouveaux engagements. Avec tous mes regrets de ne pouvoir vous répondre autrement, je vous prie, mon Colonel, d'agréer l'expression de mes sentiments distingués et dé voués. Singe/signature: Colonel SARROU.".

Türkçe çevirisi: Rıhtım, Tersane ve Antrepo Şirketi İSTANBUL, 21 Ağustos 1930, İstanbul. Talimat: Albayım, Meşhur general Kazım Paşa’nın oğlu Muzaffer beyin getirdiği 11 Ağustos tarihli notunuz için teşekkür ederim. Muzaffer Bey'e Şirketimizde Genel Sekreterlik’e adaylık başvursunun pozisyonun boş olmaması ve şu anki trafik durumumuzun bizi personellerde azaltmaya gitmeye zorladığı ve yeni taahhütler vermeye asla izin vermediği gerekçesiyle kabul edemeyeceğimizi üzülerek söyledim. Size başka türlü bir cevap veremediğim için pişmanlık duyduğumu belirtir, seçkin ve adanmış duygularımın ifadelerini kabul etmenizi rica ederim albayım. İmza: Albay SARROU.

Colonel Auguste Sarrou [Miralay Ogüst Saru] 11 Mayıs 1874 tarihinde Patras (Yunanistan)'da doğmuştur. [Herault'lu] eski bir fabrikator ailesine mensuptur. İkinci imparatorluğun tekmil muharebelerine iştirak etmekle maruf piyade kumandanı August Sarrou'nun yeğenidir. İstanbul’da Saint-Benoît kollejinde ikmal-i tahsil edip, 20 yaşında orduya girmiş ve 1904 senesinden 1914 senesine kadar Makedonya, Trakya ve Anadolu'da Osmanlı jandarmasının tensikine memur heyetlerde bulunmuştur. Harb-i umumiye iştirakinde ağır surette mecruh olmuştur. General Foulon'un muavini olarak Türkiye'ye avdet etmiştir. Badehu, Ankara ihtilafı esnasında M. Franklin Bouillon'un muavini olmuş ve kezalik Mudanya mütareke müzakerelerine iştirak etmiştir. 1921 senesinde kaymakam rütbesiyle İstanbul Fransız Sefareti ataşemiliterliğine tayin edilmiş ve 1925'te miralay olmuştur. Officier de la Legion d'Honneur, Croix de Guerre avec 2 palmes, Saint- Saveur, Mecidiye Liyakat [vd.] madalyaların sahibidir. Officier d'Academie unvanına haizdir. 1968 yılında Nice'te ölmüştür. (Kaynak: Teracim-i Ahval..., Mehmet Zeki Pakalın).

-- Cumhuriyet Türkiyesi Tarihi belgeler Fransa - Türkiye ilişkileri Uluslararası ilişkiler Askeri tarihi Osmanlı tarihi.