TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[MÜKÂFÂT CİLDİ - KADIN ŞAİRLER] Aks-i sadâ [İLK BASKI]
[MÜKÂFÂT CİLDİ - KADIN ŞAİRLER] Aks-i sadâ [İLK BASKI]
[MÜKÂFÂT CİLDİ - KADIN ŞAİRLER] Aks-i sadâ [İLK BASKI]
Euphemia Sahaf

[MÜKÂFÂT CİLDİ - KADIN ŞAİRLER] Aks-i sadâ [İLK BASKI]

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

ŞAİR NİGÂR HANIM [ŞAİR NİGÂR BİNTİ OSMAN], (1856-1918)., Şirket-i Mürettibiye Matbaası., İstanbul, [Hicrî 1316] = 1899.

Ön kısmında "mükâfât" ve önlü arkalı haricî dekoratif süslemeleri olan, siyah bez sırtlı güzel cildinde, Kapaklarda hafif solma, sırtta hafif sıyrılma mevcut, haricen temiz durumda, 18 x 12 cm, Osmanlıca, 335 sayfa. 

Tanzimat sonrası Türk şiirinin önemli isimlerinden, modern Batı üslûbunda kadınsı poetikasıyla ürün vermiş Osmanlı dönemi kadın şairlerimizden Nigâr Hanım'ın son derece nadir olan bu dördüncü şiir kitabının ilk baskısı.

Nigâr Hanım (d. 1856, İstanbul - ö. 1 Nisan 1918, İstanbul), Osmanlı şairi. Babası, 1848 Macar İhtilali mültecilerinden, Macar asıllı Osman Paşa'dır. Öğrenimini Fransız mektebinde yaptı. Özel olarak Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldı. Çocuk yaşında iken şiir yazmaya başladı. Fransızca dilini ve Fransız edebiyatını çok iyi bilmekteydi. Zamanının kibar aleminin en seçkin siması olarak bilinmekteydi. Fransız salonlarını andırır şekilde, her salı günü konağında zamanın tanınmış şahsiyetleri toplanır ve bu toplantılarda şiirler okunur, müzik dinlenir ve sanat ve edebiyat konularında konuşulurdu. 1 Nisan 1918'de İstanbul'da öldü. Mezarı Rumelihisar Kayalar mezarlığındadır. Şiirlerini Efsûs I (1877), Efsûs II (1891), Nîram (1896), Aks-i Seda (1900) ve Elhan-i Vatan (1916) adlı eserlerinde topladı. Safahat-i Kalb (1901) adlı bir gönül hikâyesini mektuplar halinde veren bir düzyazı eseri de vardır. Özel hayatında pek mesut olmayışının ıstırabını anlatan şiirlerinde ince bir lirizm görülür. Türk kadın şairler arasıda 19. yüzyılın ikinci yarısında en bol ve en özlü eserler vermiş bir şahsiyettir. Nigar Hanım döneminde en fazla yabancı dil bilen kadın şaire olarak dikkati çeker.Bildiği dil sayısı hakkında farklı kaynaklara bakıldığında birbirine yakın veriler sunulmaktadır. yazdığı günlüklerden ve hakkında yazılan kaynaklardan hareketle söyleyebiliriz ki: Fransızca, Rumca, ve Almancayı mükemmel şekilde; İtalyanca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Macarca okuyup yazıp anlayacak kadar olmak üzere toplam sekiz dil bilmektedir. Nigar Hanım'ın şiir ve yazıları Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1908), Mehâsin (1909-1910), Demet (1908), Kadın ve Hanımlar Âlemi (1918) ve gibi mecmualarda yayınlanmıştır. Bir dönem eserlerinde "üryan kalp" mahlasını kullandığı, daha sonra bundan vazgeçip kendi ismini kullanıdığı bilinmektedir. Süleyman Nazif, Fuad Köprülü, Leyla Hanım gibi dönemin düşünürleri, onun iyi bir nâsir olduğunu fakat kuvvetli bir nâzım olmadığını dillendirerek düz yazılarının şiirlerine oranla daha çok beğenildiğini ifade etmişlerdir. Nigar Hanım bir müddet dönemin diğer öncü kadın yazarlarından olan Emine Semiye'nin başyazarlığını yaptığı ve Selanik'te yayımlanan "Mütalaa" mecmuasında da yazmıştır. Nigar Hanım, bir yönüyle daima Batılı kalmış, diğer yandan doğunun bir parçası olmayı sürdürmüştür. Yaşam tarzı, fikir hayatı doğu gelenekleriyle birebir örtüşürken; kültür yaşamı ve üstün olduğu değerleri takdir etme ve benimseme açısından batılı sayılabilirdi. (Vikipedi).

OCLC 222764475, 754954354 (Sadece iki nüsha mevcuttur); Özege 363.