TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[MÜNSTER: ELLE RENKLENDİRİLMİŞ ERKEN DÖNEM ASYA MİNÖR HARİTASI] Von den Landern Asie
[MÜNSTER: ELLE RENKLENDİRİLMİŞ ERKEN DÖNEM ASYA MİNÖR HARİTASI] Von den Landern Asie
[MÜNSTER: ELLE RENKLENDİRİLMİŞ ERKEN DÖNEM ASYA MİNÖR HARİTASI] Von den Landern Asie
Euphemia Sahaf

[MÜNSTER: ELLE RENKLENDİRİLMİŞ ERKEN DÖNEM ASYA MİNÖR HARİTASI] Von den Landern Asie

Normal fiyat 15,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

SEBASTIAN MÜNSTER, (Kartograf), (1488-1552), 'Munster's Cosmography', Almanya, 1579.

Orijinal elle renklendirilmiş harita, Munster's Cosmography'nin 1579'daki en erken nüshalarından birinden çıkma, çok temiz durumda, 27x19 cm, paspartulu boyutu: 40x30 cm. 

Deniz canavar ve yaratıklarıyla süslü bu çok nadir ve Anadolu'nun en erken görüntülerinden birini gösterir harita oldukça dekoratif bir üslupla renklendirilmiştir. Bu harita, Fırat Nehri'nin doğusundan Akdeniz'in batısına, kuzeyde Karadeniz'den güzeyde Kıbrıs'a değin Anadolu'nun antik kentlerini de göstermektedir: Thracia (Trakya), Bithynia, Pontus, Paphlagonia, Galatia, Phrygia Minor, Mysia, Phrygia Maior, Lydia, Ionia, Ephesos, Meandros, Lycus [Valley], Caria, Lycia, Pamphylia, Cilicia, Lycaoni, Pisidia, Argos Mt., Taurus Mt., Sebastia, Cappadocia, Armenia, Syria, Nicopolis.

Hayali deniz yaratıklarının tasvir edildiği haritada kara bölümlerinde dağlar ve yüksek bölgeler de resmedilmiştir. 

Münster'in Kozmografisi, 16. yüzyılın en etkili ve geçerli coğrafi eserlerinden biriydi. İlk basımından sonra yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca çeşitli baskıları yapıldı ve sürekli olarak revize edildi. Yeni haritalar ve güncel bilgiler içerecek şekilde güncellendi. Alman kartograf, kozmograf ve bilgin. 1544 yılında tamamladığı Cosmographia adlı eseriyle tanınan Münster Alman haritacılığının öncü isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

1518'de Basel'e taşındı ve Almanya'da yayınlanan ilk İbranice kitaplardan biri olan ünlü gramerini yayınladı. 1521'de Heidelberg'e geri dönerek Almanya'da İbranice ve Aramice kitaplar yayınlamaya devam etti. 1529'da Protestanlığı kabul ettikten sonra, Basel'de İbranice kürsüsünün başkanlığını devraldı ve burada Eski Ahit'in iki ciltlik İbranice'den Latince'ye tercümesini yayınladı. Kendisinin bilinen ilk ve en eski Almanya haritalarından birini 1525'te yayınladı. Üç yıl sonra güneş saatleri üzerine bir inceleme yazdı. 1540'ta Ptolemy'nin Geographia'sının güncellenmiş bir baskısı olan "Geographia universalis vetus et nova"'yı yayınladı. Ptolemaios haritalarına ek olarak 21 modern harita hazırladı. Münster'in yeniliklerinden biri, atlasının her kıta için bir harita içermesiydi; bu, Ortelius'u ve diğer erken dönem atlas yapımcılarını etkileyecek bir yenilik oldu. Geographia 1542, 1545 ve 1552'de yeniden basıldı. Münster bugün en çok dünyanın Almanca dilindeki ilk atlası olan "Cosmographia universalis" ile tanınmaktadır. İlk olarak 1554'te yayınlandı ve 6 cilt içinde 471 gravür ve 26 harita içeriyordu. Haritaların çoğu "Geographia"'dan alındı ve zaman içinde güncellendi. 1650 tarihine dek 21 defa Almanca olarak ve 6 dilde yaklaşık 46 defa yayınlandı. Cosmographia on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda yaygın olarak kullanıldı ve metinler, gravürler ve haritaların tümü nesiller boyu coğrafya bilimini ve coğrafi düşünceyi etkiledi.