TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[OSMANLI BAYRAKLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ FORMLARI] Târîhu'l-'alemi'l-'Osmânî. [i.e. Osmanlı bayraklarının tarihi]
[OSMANLI BAYRAKLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ FORMLARI] Târîhu'l-'alemi'l-'Osmânî. [i.e. Osmanlı bayraklarının tarihi]
[OSMANLI BAYRAKLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ FORMLARI] Târîhu'l-'alemi'l-'Osmânî. [i.e. Osmanlı bayraklarının tarihi]
[OSMANLI BAYRAKLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ FORMLARI] Târîhu'l-'alemi'l-'Osmânî. [i.e. Osmanlı bayraklarının tarihi]
[OSMANLI BAYRAKLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ FORMLARI] Târîhu'l-'alemi'l-'Osmânî. [i.e. Osmanlı bayraklarının tarihi]
[OSMANLI BAYRAKLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ FORMLARI] Târîhu'l-'alemi'l-'Osmânî. [i.e. Osmanlı bayraklarının tarihi]
Euphemia Sahaf

[OSMANLI BAYRAKLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ FORMLARI] Târîhu'l-'alemi'l-'Osmânî. [i.e. Osmanlı bayraklarının tarihi]

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

AHMED TEVFİK TEYMÛR PAŞA, (Ahmed b. İsmâîl b. Muhammed Kâşif et-Teymûr), (1871-1930), Al-Matbaatu's-Selefiye, Kahire, [AH 1347] = 1930.

Özgün kırmızı karton kapağında, arka kapakta Türk bayrağının Cumhuriyet'ten sonraki son formu mevcut, 24 x 17 cm, Arapça, 18 sayfa, 8 adet numarasız levha Osmanlı - Türk bayrakları vb). Künye sayfasında Ermeni kitapçı etiketi: Arapça ve Fransızca olarak çift dilli (Librairie J. E. Sarkis & Fils., Le Caire). Çok temiz durumda.

Mısırlı edip, entelektüel ve tarihçi Ahmed Teymur Paşa'nın din, dil, edebiyat, lugat, biyografi ve tarih gibi çeşitli sahalarda yazmış olduğu onyedi kitaptan altıncısı ve tarih boyunca Türk bayraklarının formları üzerine yazmış olduğu bu çok nadir risalenin ilk ve tek baskısı. 

5 Kasım 1871'de Kahire'de doğan Ahmed Teymûr Türkçe ve Farsça'yı Hasan Abdülvehhâb'dan öğrendi. Beş yıl devam ettiği Fransız okulunda Fransızca'nın yanı sıra Batı kültürünü yakından tanıma imkânını buldu. Dinî ve aklî ilimlerde Muhammed Mahmûd eş-Şinkītî, Hasan et-Tavîl, Rıdvân Muhammed el-Mahallâtî, Allâme Tâhir el-Cezâirî ve Muhammed Abduh gibi döneminin ünlü âlimlerinden faydalandı. 

Ünlü kütüphanesini 1901'de kurmaya başladı. Bunun için Kahire'de özel bir kütüphane binası yaptırdı ve burayı modern bir şekilde tanzim etti. Vaktinin çoğunu burada geçirdiğinden kendisi için de iki oda ilâve ettirdi. Kütüphanesinden faydalanmak isteyenlere rahat çalışma imkânı vermek için gayret gösterdi. Bu kütüphanenin koleksiyonunu, bir yandan elinde kıymetli eserler bulunan kişilere büyük meblağlar ödeyip bunları satın alarak, diğer yandan İstanbul ve Avrupa'nın muhtelif kütüphanelerindeki yazmaların mikrofilmlerini temin ederek zenginleştirdi. Bir kısmı müellif hattı olmak üzere yarısından çoğu yazma eserlerden meydana gelen 20.000 ciltlik değerli bir koleksiyona sahip bulunan bu kütüphaneyi Mısır Millî Kütüphanesi’ne (Dârü’l-kütübi'l-Mısriyye) vakfetti.

-- Osmanlı tarihi Tasarım Sanat Bayrak Sancak Alem