TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[RUSYA / ÇAR BÜYÜK PETRO] Büyük Petro'nun eyyâm-ı hükümetinde Rusya'da cereyân eden ahvâl-i dahiliyye ve umûr-i hâriciyyeye ve husûsiyle nizâmât-ı mevzûa-i cedîdeye ve...
[RUSYA / ÇAR BÜYÜK PETRO] Büyük Petro'nun eyyâm-ı hükümetinde Rusya'da cereyân eden ahvâl-i dahiliyye ve umûr-i hâriciyyeye ve husûsiyle nizâmât-ı mevzûa-i cedîdeye ve...
[RUSYA / ÇAR BÜYÜK PETRO] Büyük Petro'nun eyyâm-ı hükümetinde Rusya'da cereyân eden ahvâl-i dahiliyye ve umûr-i hâriciyyeye ve husûsiyle nizâmât-ı mevzûa-i cedîdeye ve...
[RUSYA / ÇAR BÜYÜK PETRO] Büyük Petro'nun eyyâm-ı hükümetinde Rusya'da cereyân eden ahvâl-i dahiliyye ve umûr-i hâriciyyeye ve husûsiyle nizâmât-ı mevzûa-i cedîdeye ve...
Euphemia Sahaf

[RUSYA / ÇAR BÜYÜK PETRO] Büyük Petro'nun eyyâm-ı hükümetinde Rusya'da cereyân eden ahvâl-i dahiliyye ve umûr-i hâriciyyeye ve husûsiyle nizâmât-ı mevzûa-i cedîdeye ve...

Normal fiyat 7,500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

IVAN IVANOVICH SHUVALOV, (1727-1797), Yeni Matbaa, İstanbul, [AH 1270] = 1854.

TAM BAŞLIK: Büyük Petro'nun eyyâm-ı hükümetinde Rusya'da cereyân eden ahvâl-i dahiliyye ve umûr-i hâriciyyeye ve husûsiyle nizâmât-ı mevzûa-i cedîdeye ve oralarda bulunan milel ve akvâm-ı muhtelifenin ahlâk ve âdâb ve fünûn ve sanâyilerine dair Büyük Petro'nun kızı Elizabete'nin kurenâsından Şovalef nâm zâtın bazı resâil-i mevsûka ve senedât-ı sahîhadan vukûf ve ittılâi hâsıl olan ahvâl ve keyfiyâtı nakil ve hikâyeye mübâşeret olunmuştur.

Harf İnkılabı'ndan sonra yapılmış gayr-ı estetik bordo bez cildinde, 22 x 14,5 cm, Osmanlıca, 299, [6] sayfa; ciltte yer yer solma mevcuttur, iç kısımlarda tamirli bazı küçük yırtıklar vardır, haricen temiz durumda, 

Taş baskı. Büyük Petro'nun (I. Petro) yönetimi altındaki Rusya tarihinin nadir ve erken dönem edisyonunun ilk ve tek Türkçe baskısı. Bu kitap, Ekim 1853'ten Şubat 1856'ya kadar Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Birleşik Krallık ve Piedmont-Sardunya ittifakına yenildiği savaş olan Kırım Savaşı sırasında, muhtemelen halka ve topluma Rusya'yı ve Rus kültürünü daha iyi tanıtmak amacıyla yayınlanmıştır.

İlk dört bölüm, Büyük Petro zamanında Rusya'nın genel siyasi ve sosyal tarihini anlatmaktadır. Sonraki bölümlerde Sofya'daki yeni devrim, dönemin Çin hanedanı ile ilk diplomatik ilişkiler ve Rusya ile Çin rasındaki ilk anlaşma, Azak Kalesi Kuşatması, Saksonya ile yapılan anlaşma, Büyük Petro'nun seyahatleri gibi önemli olaylar anlatılmaktadır. Avrupa ile olan ilişkiler, St. Petersburg'un yeniden inşası, Narva Savaşı ve Narva Kuşatması, Büyük Çar'ın Fransa'dan Rusya'ya dönüşü, Büyük Petro'nun yönetimi döneminde Rusya'da ticaret vb. gibi konulara ayrılmıştır.

"Büyük Petro (1672-1725), 7 Mayıs 1682'den 1725'teki ölümüne kadar Rusya Çarlığı'nı ve daha sonra Rus İmparatorluğu'nu, 1696'ya kadar üvey ağabeyi V. İvan ile birlikte yönetti. Bazı gelenekçi ve çağdışı sosyal ve politik sistemleri modern, bilimsel, Batılılaştırılmış ve Aydınlanma'ya dayalı sistemlerle değiştiren kültürel devrime öncülük etmiştir. Petro'nun reformları Rusya üzerinde kalıcı bir etki bıraktı ve Rus hükümetinin birçok kurumunun kökenleri onun hükümdarlığına kadar uzanmaktadır. Ayrıca 1917'ye kadar Rusya'nın başkenti olarak kalan Sankt-Peterburg şehrini kurması ve geliştirmesiyle de tanınmaktadır. Bununla birlikte yurt içinden yerel seçkin sınıfların oluşturulması onun asıl önceliği değildi ve ilk Rus üniversitesi ölümünden sadece bir yıl önce, 1724'te kuruldu.

Devletini genişletmeyi, dünya hakimiyetini ele geçirmeyi düşleyen Petro, bu amaçlarına ulaşmak için ticareti geliştirmenin önemini kavramıştı. Ancak Rusya kuzeyinde buzlarla kaplı denizler, güneyinde Osmanlı Devleti denetimi altındaki Karadeniz arasında sıkışmış bir ülke konumunda idi, ticarete uygun limanları yoktu. Petro, ticaret için sıcak denizlere inme gereğini fark eden ilk kişi oldu. Petro’nun sıcak denizlere inme planını gerçekleştirmek için ilk girişimi Azak Kalesi’nin kuşatılması idi. 1695 yılında ani bir baskınla Azak Kalesi’ni almayı denedi ancak deniz kuvvetlerinden yoksun Rus ordusu 96 günlük bir kuşatmadan sonra çekilmek zorunda kaldı. Bu başarısızlık üzerine Petro 1695-1696 kışında Don nehri kıyısındaki Voronej’de bir nehir donanması oluşturdu; kaleyi karadan ve denizden 31.000 asker ve 170 topla kuşatarak 6 Ağustos 1696 tarihinde teslim aldı. Asıl amacı Karadeniz’e ve ardından Boğazlara kadar gidebilmekti. Bu amacından hiç vazgeçmemiş ve bu politika kendisinden sonra da sürdürülmüştür." (Vikipedia).

Kitabın yazarı Shuvalov, Rus Aydınlanmasının Maecenas'ı ve ilk Rus Eğitim Bakanı olarak tarihe geçmiştir Rusya'nın ilk tiyatrosu, üniversitesi ve Sanat Akademisi kendisinin katkılarıyla kurulmuştur. Moskova'da doğdu. Shuvalov ailesinin kaderi, Çariçe Elizabeth saraya yükselmeleriyle tamamen değişmiştir. 

Özege 17170.

-- Rusya Rus tarihi İmparatorluk dönemi Osmanlı - Rus ilişkileri