TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
Euphemia Sahaf

[SELÂNİK BASKI] İttihad Seyr-i Sefâin Anonim Şirket-i Osmaniyesi nizamnâme-i dahilisi

Normal fiyat 7,500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

İTTİHAD SEYR-İ SEFÂİN ANONİM ŞİRKETİ, Rumeli Matbaası, Selânik, [AH 1327] = 1911.

Özgün karton kapağında, temiz durumda, 20 x 13 cm, Osmanlıca, 15 sayfa.

İttihatçıların önde gelen isimlerinden Eyüp Sabri Bey’in de içlerinde yer aldığı bir kısım müteşebbis tarafından 1911 yılında 250.000 Osmanlı lirası sermayeyle Selânik'te kurulan İttihâd Seyr u Sefâ'in Anonim Şirket-i Osmâniyesi'nin ilk iç tüzüğü kitapçığının ilk ve tek baskısı. Nadir.

Osmanlı Devleti'nin İkinci Meşrutiyet döneminde deniz ticaretinde aktif olarak yer almasını amaçlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti, ekonomi politikası gereğince millî şirketlerin kurulmasını teşvik ederken bizzat kendi himayesinde bir şirket kurma yoluna da gitmiştir. İttihâd Seyr u Sefâ’in Anonim Şirket-i Osmâniyesi, İttihatçıların önde gelen isimlerinden Eyüp Sabri Bey’in de içlerinde yer aldığı bir kısım müteşebbis tarafından 1911 yılında 250.000 Osmanlı lirası sermayeyle Selanik’te kurulmuştur. İlk vapuru olan İttihad’a, şirket faaliyete geçtikten kısa süre sonra Yunanistan tarafından Pire limanında el konulmuştur. İttihad vapuru Balkan Savaşları sonrasında geri alındıysa da I. Dünya Savaşı döneminde bu kez Karadeniz’de Ruslar tarafından ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Türkiye’sine de intikal eden şirket, Türk-Rum Nüfus Mübadelesi esnasında mübadillerin taşınmasında aktif rol üstlenmiştir. Bu çalışma İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin takip ettiği millî ekonomi anlayışı çerçevesinde ve bizzat cemiyetin himayesinde kurulan bir denizcilik şirketinin, savaşların getirdiği ağır şartlardan nasıl etkilendiğini ve varlığını devam ettirmeye yönelik faaliyetlerini konu almaktadır. (Tekinsoy).

1918 yılında ayrıca şirketin 1917 yılı hesabı yayınlanmıştır: (İttihad Seyr-i Sefâin Anonim Şirket-i Osmaniyesi 1333 Senesi Hulâsa-i Hesabiyesi).

Özege 9613.