TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[ŞEYHÜLİSLÂM CEMALEDDİN EFENDİ FETVASI] El Yazması (Güzel Hatlı) Halid Efendizâde Mehmed Cemâleddin fetvası
[ŞEYHÜLİSLÂM CEMALEDDİN EFENDİ FETVASI] El Yazması (Güzel Hatlı) Halid Efendizâde Mehmed Cemâleddin fetvası
Euphemia Sahaf

[ŞEYHÜLİSLÂM CEMALEDDİN EFENDİ FETVASI] El Yazması (Güzel Hatlı) Halid Efendizâde Mehmed Cemâleddin fetvası

Normal fiyat 4,500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

HÂLİDEFENDİZÂDE MEHMED CEMÂLEDDİN EFENDİ (Şeyhülislâm), (1848-1917), El Yazma Fetva, tarihsiz (c. 19. yüzyıl sonu).

Kalın kağıda, üst düzey hattıyla, is mürekkebi ile yazılmış, tamamı el yazması, 21x9 cm, Osmanlıca, 12 satır, temiz durumda, arka yüzünde "Hafız İshak Efendi, Ayasofya'dan" notu düşülmüş, görünüşe göre aynı hat ile yazılmıştır.

Metin:

Sual: Bir mahallede vâkı’ musluksuz vakıf çeşmenin gece gündüz boşa akan suyu mahalleden birisi evine akıtmak isterse mahalleli sebepsiz olarak mani olabilirler mi?

El-Cevab: Olmazlar

İmza: Halid Efendizade Mehmed Cemaleddin (Şeyhülislam)

"Mehmed Cemaleddin Efendi, Osmanlı din adamı, şeyhülislam ve hukukçusu. Şeyhülislamlığı II. Abdülhamid dönemiyle özdeşleşmiştir. Cemalledin Efendi Osmanlı ve İslam Hukuku konusunda eğitim aldı ve Osmanlı devletine 1884'te İstanbul Kadısı olarak hizmet etti. Hemen ardından 1888'de Anadolu Kazaskerliği'ne ve 1890'da da Rumeli Kadılığı'na getirildi. 4 Eylül 1891'de 43 yaşında Şeyhülislam oldu. 16 yıl ve 11 ay bu görevde kaldı ve ardından bir kez daha kısa süreyle bu göreve getirilmesi sebebiyle toplam 18 yıla yakın bir süre bu görevde kalarak Zenbilli Ali Efendi'nin ardından tarihte, bu görevi en uzun süre yapan üçüncü kişi oldu. 

Ünlü operatör doktor ve belediye reisi Cemil Topuzlu kendisinin damadıdır. İttihat ve Terakki Partisi'nin Alman yanlısı ve savaş destekçisi politikalarına karşı çıktığı için 1913 yılında Mısır'a sürüldü ve İskenderiye'ye yakın Ramleh şehrinde 5 Nisan 1917'de 79 yaşında öldü. Naaşı İstanbul'a getirilerek Topkapı Sarayı'na kondu, sonra İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi." (Vikipedi).

-- Osmanlı hukuk tarihi Fetva Şeyhülislam Koleksiyon El Yazması Hat Hattat

OH1