TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[SOFYA BASKI] Tevfik Fikret: İlericilik, gericilik kavgasında
[SOFYA BASKI] Tevfik Fikret: İlericilik, gericilik kavgasında
Euphemia Sahaf

[SOFYA BASKI] Tevfik Fikret: İlericilik, gericilik kavgasında

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

SABİHA [DERVİŞ] SERTEL, (1895-1968), Narodna Prosveta, Sofya, 1965.

Yayıncısının özgün şık 1/4 bez cildinde, 21 x 14 cm, 180, [4] sayfa, 1 adet s/b Tevfik Fikret (1867-1915) portresi.

İlk Türk kadın gazeteci statüsünde yer alan ve Zekeriya Sertel'in eşi olan ve Türkiye’de feminizmin öncüleri arasında sayılan Sabiha Sertel'in, yaşadığı dönemin toplumsal koşulları çerçevesi içinde bir şair olduğu kadar, bir ideolog da olan Tevfik Fikret’i Osmanlı toplumunun tarihî evrimi içinde inceleyen ve şairi 1908 Meşrutiyet devriminde, ilerici, yenilikçi, devrimci Fikret’i, tutuculuğa, dar milliyetçiliğe, ırkçılığa karşı çıkan, tarihin değişik dönemlerinde gericilerin saldırısına uğrayan Fikret’in ideolojisini ve felsefesini, ilericilik ve gericilik kavgası zemini üzerinden inceleyen bu kitabının ilk ve çok nadir Sofya baskısı. 

Bu baskı için Sertel önsözde şöyle yazmıştır: "'Tevfik Fikret - İdeolojisi ve Felsefesi' kitabımın ikinci baskısı 1945 yılında İstanbul'da yapılmıştır. Sofya baskısında (1957) kitapta bazı değişikliklere lüzum görmüştüm. Gençlerin, kullandığım dili anlamakta zorluk çekeceklerini sezdiğim için, kitabın dilini mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye çalışmıştım. 1945 yılında yazamadığım bazı fikirleri ilâve etmiş ve bazı değişiklikler yapmıştım. 

Kitabın tekrar yayınlanması için yapılan müracaatlar karşısında, yeniden bazı değişiklik ve ilâvelere lüzum gördüm. Dili bir daha sadeleştirmeye çalıştım. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, Birinci Meşrutiyet Devri ve Cumhuriyet Devrimi bahislarini önemli bir şekilde geliştirdim. 

Gericilerle ilericiler arasındaki fikir ayrılıkları, 1945 öncesine kıyasla bugün daha açık bir şekilde meydana çıkmıştır. Tevfik Fikret'e ideolojik ve politik gericilik cephesinden hücum edenler, bugün tamamiyle faşizmin, emperyalizmin emrinde olduklşarını ortaya koymuşlardır. Irkçıların bir kısmı Adalet Partisi içinde taht kurmuştur. Gençleri bir daha yanıltmak, faşizme sürüklemek için harekete geçenlerin karşısında, öteden beri ilericilerle gericiler arasında bir ideoloji, kavgası haline gelen, Fikret - Akif kavgasını gençlere hatırlatmak faydalı olacaktır. Şubat 1965, S. S."

-- Sofya Balkanlar Türk edebiyatı Edebiyat tarihi Biyografya Biyografi Tevfik Fikret Şiir Türk / Osmanlı şiiri Servet-i Fünûn akımı

 

 

 V1R1