TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[SOFYA BASKISI / KADIN] Zoya
[SOFYA BASKISI / KADIN] Zoya
Euphemia Sahaf

[SOFYA BASKISI / KADIN] Zoya

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

NAZIM HİKMET [RAN], (1902-1963), Narodna Prosveta, Sofya, 1969.

Özgün karton kapağında, çok temiz durumda, 17 x 12 cm, 26 sayfa.

Nazım Hikmet'in Sofya'da Komünist Devlet Yayınevi Narodna Prosveta tarafından Türkçe olarak ve bir kitap halinde, ilk kez şairin toplu şiirlerinden ayrı olarak yayınlanmış bu çok nadir şiir kitabının üçüncü baskısı.

Şiir, faşist istilacılara karşı savaşta kahramanca ölen Sovyet kahramanı Zoya Kosmodemyanska'nın bir destanıdır. Anayurt harbinde birçok Sovyet genci gibi on sekiz yaşındaki Zoya'nın da düşmanın cephe gerisinde kahramanca savaşı ve ölümü, Alman faşistlerinin barbarlıkları büyük şair tarafından bu destanda canlı tablolar halinde resmedilmektedir.

Sovyet etkisi altında kalan komünist Bulgaristan'ın devlet yayınevi olan Narodna Prosveta, Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in çok sayıda Türkçe kitap bastığı bir yayıneviydi. Narodna Prosveta birçok Sovyet ülkesinde olduğu gibi sosyalist rejimin ideolojik bir aygıt olarak gördüğü “basın-yayın” faaliyetinin Bulgaristan’daki temsilcisiydi. Narodna Prosveta, totaliter dönem Bulgaristan’ında basın yayın faaliyetlerindeki devlet kartelinin de adıydı ancak Bulgaristan Türkleri için başkaca anlamlar ifade etmekteydi. Bulgaristan Türklerinin edebiyat faaliyetlerinde birlikte yaşadıkları komşu millet tarafından akredite edildiklerini, yayın faaliyetlerinde belli bir disiplini yakaladıklarını ve devlet nezdinde dikkate alındıklarını ifade eden bir meşruiyet zeminiydi aynızamanda. Yayınevinin ideolojik kimliğinden ve Türkçe yayınların muhtevasındaki rejim tasallutundan ileride rahatsız olmayacak Bulgaristan Türk edebiyatçısı oldukça azdır ancak yayınevinin şeklen de olsa Türkçeye yol vermiş olması ve bu suretle de bölgedeki Türk edebiyatına o dönemde can suyu sunmuş olması, bugün herkesin hemfikir olduğu bir husustur.

-- Türk edebiyatı Şiir Sol Koleksiyon