TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[ŞÜKÛFE-İ EMEL - İLK EVLÂD KAPAKLI] Âfiyet = Afiete: Siyasetden mâadâ, mesâil-i sıhhiye, beytiye ve idâriyeden bahs eden resimli gazetedir.
[ŞÜKÛFE-İ EMEL - İLK EVLÂD KAPAKLI] Âfiyet = Afiete: Siyasetden mâadâ, mesâil-i sıhhiye, beytiye ve idâriyeden bahs eden resimli gazetedir.
Euphemia Sahaf

[ŞÜKÛFE-İ EMEL - İLK EVLÂD KAPAKLI] Âfiyet = Afiete: Siyasetden mâadâ, mesâil-i sıhhiye, beytiye ve idâriyeden bahs eden resimli gazetedir.

Normal fiyat 500.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Sahib-i imtiyaz: Sisak Ferid; Muharriri: Avanzade M. Süleyman. İstanbul: Lüsyen Matbaası, [AH 1330] = 1914.

Özgün kağıt kapağında, temiz durumda, Numero 19, 26 Mart 1330, 37 x 26 cm, Osmanlıca / Fransızca başlıklar, 8 sayfa.

Şükûfe-i Emel-İlk evlâd (s.1) 1 Arz-ı teşekkür (s.2) 2 Muhâbere-i aleniyye (s.2) 2 Musâhabe-i sıhhiye; Gebelere nasıl bakmalı? (s.2-5) 2-5 Kadın musâhabeleri; İngiliz kadını (s.6) 6 Musâhabe-i fenniye; Fotoğraf (s.6) 6 Yeni bilmece (s.6-7) 6 Bilmece hâli (s.7) 6-7 Ev hanımlarına diş suyu (s.7-8) 7-8 Muz (s.8) 8 Cezvelerin usûl-i tathiri (s.8) 8 Halıların suret-i muhafazası (s.8) 8 Çiçeklerin idâme-i tarâveti (s.8).

26 Teşrin-i evvel 1329 ile 24 Kânûn-i sânî 1330 (8 Kasım 1913-6 Şubat 1915) tarihleri arasında 15 ay boyunca yayın hayatını sürdüren Âfiyet gazetesi “Siyasetden mâadâ, mesâil-i sıhhiye, beytiye ve idâriyeden bahs eden resimli gazetedir” başlığıyla Kurban Bayramı’nın ilk günü yayın hayatına başlamıştır. Gazete, Arap harfli tıbbi süreli yayınlarımızdan biri olup1 Sahib-i imtiyâzı ve müdürlüğünü Gaziantepli Ermeni bir aileye mensup, aslen ticâret erbabı, Osmanlı Devleti’nde önemli memuriyetler üstlenmiş ve matbuat âleminde yeni bir sima olan Sisak Ferid Bey, muharrirliğini ise dönemin renkli simalarından olan Eczâcı Binbaşı Avanzâde Mehmed Süleyman Bey üstlenmiştir. Dergi

Türkçe-Fransızca müşterek bir başlık, bir sayfada 3 sütun yazı ve 16 sayfa olmak üzere haftalık olarak yayın hayatına başlamış, ufak kesintiler dışında Çarşamba, Perşembe veya Cumartesi günleri olmak üzere nizami olarak yayın hayatını sürdürmüş; 62 sayı, 32 ile 33. sayıları arasında bir Fevkalâde nüsha ve birinci yılın sonunda bir yıllık Fihrist sayısı olmak üzere toplam 64 sayı yayınlanmıştır. Nüshası 20 paradan satılan gazete, seneliği 50 nüsha itibariyle 25 kuruş, memâlik-i ecnebiyye için 10 frank abonelik ücreti belirlemiştir. İdârehânesi Galata’da Lüsyen Matbaası’nda olan gazete, matbaa değişikliği nedeniyle Bâbıâlî’de Âfiyet Gazetesi idârehânesine taşınmıştır.

-- Kadın Süreli yayın Tıp Osmanlıca dergiler Magazin Kadın yayınları Feminizm