TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
Tarihi önemi haiz, 1919 tarihli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) telgrafı, Heyet-i Temsiliye namına Cafer Tayyar Bey'e çekilmiş, sûret olarak çıkarılmış; Atatürk'ün madalyaları ile çekilmiş fotoğrafı ile
Tarihi önemi haiz, 1919 tarihli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) telgrafı, Heyet-i Temsiliye namına Cafer Tayyar Bey'e çekilmiş, sûret olarak çıkarılmış; Atatürk'ün madalyaları ile çekilmiş fotoğrafı ile
Tarihi önemi haiz, 1919 tarihli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) telgrafı, Heyet-i Temsiliye namına Cafer Tayyar Bey'e çekilmiş, sûret olarak çıkarılmış; Atatürk'ün madalyaları ile çekilmiş fotoğrafı ile
Tarihi önemi haiz, 1919 tarihli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) telgrafı, Heyet-i Temsiliye namına Cafer Tayyar Bey'e çekilmiş, sûret olarak çıkarılmış; Atatürk'ün madalyaları ile çekilmiş fotoğrafı ile
Tarihi önemi haiz, 1919 tarihli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) telgrafı, Heyet-i Temsiliye namına Cafer Tayyar Bey'e çekilmiş, sûret olarak çıkarılmış; Atatürk'ün madalyaları ile çekilmiş fotoğrafı ile
Tarihi önemi haiz, 1919 tarihli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) telgrafı, Heyet-i Temsiliye namına Cafer Tayyar Bey'e çekilmiş, sûret olarak çıkarılmış; Atatürk'ün madalyaları ile çekilmiş fotoğrafı ile
Euphemia Sahaf

Tarihi önemi haiz, 1919 tarihli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) telgrafı, Heyet-i Temsiliye namına Cafer Tayyar Bey'e çekilmiş, sûret olarak çıkarılmış; Atatürk'ün madalyaları ile çekilmiş fotoğrafı ile

Normal fiyat 18,000.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1881-1938), 1919.

Milli Mücâdele esnâsında Heyet-i Temsiliye nâmına Mustafa Kemâl [Atatürk] Paşa tarafından Sivas'tan Edirne'deki Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar [Eğilmez] Paşa (1877-1958)'ya gönderilmiş mektup / telgraf ve fotoğrafı, Seven Sanat Galerisi çerçevesinde, paspartu içinde. Fotoğraf ve belge yapıştırılmamış, köşeleri şeffaf yuvalara oturtulmuştur. Dilendiği zaman çerçeveden rahatlıkla çıkarılabilir.

Mektupta, sadrazam Ali Rıza Paşa'nın istifa ettirilmeye çalışıldığının haberi alındığı belirtilmekte fakat Ali Rıza Paşa'nın mantıklı cevaplarla bunu reddettiği bildirilmektedir.

"Sivas, 13-11-[13]35
Vürüdu [varışı], 21-11-[13]35;

Edirne'de: Birinci Kolordu Kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey'e

Ayın onbeşinci günü sadrazam Ali Rıza Paşa'ya istifa teklif olunduğu fakat müşarünileyhin mantikî cevaplarla reddeylediği Dersaadet'ten suret-i hususiyede istihbar kılındı. Hariciye Nâzırı Paşa vasıtasıyla hiçbir sebeb ve suretle istifa etmemesi aksi takdirde kabineye şâyân-ı itimad olmayan [burada üstü karalanmış bir kelime mevcut] zevat teşkil edeceği milletin bahusûsiyye tekmîl vaziyete hâkim olmak için icab eden tedâbire tevessül eylemekde mazbata(?) kalacağı kabineye bildirildi.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemâl".

4 Ekim 1919 - 2 Mart 1920 tarihlerinde VI. Mehmed saltanatında ve İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamı, Osmanlı müşiri Ali Rıza Paşa, Kuvâ-yi Milliye'cilerle anlaşmanın kaçınılmaz olduğunu görerek, Heyeti Temsiliye ile ilişki kurdu ve Salih Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek için, Amasya'ya göndererek anlaşma yollarını aradı. Kuracağı kabinede Heyeti Temsiliye'nin isteklerini dikkate alacağına söz verdi. Fakat Kuvâ-yi Milliye'nin yönetim gücünü eline geçirmeye ve Heyeti Temsiliye'yi kaldırma çabalarına girişti. 1920 yılında Müttefik Devletlerin baskısı karşısında istifa etmek zorunda kaldı. 1922 yılındaki Son Osmanlı kabinesinde Nafıa ve Dahiliye Nazırıydı.