TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[TRABZON TİCARET TARİHİ] 1930 Erken dönem Cumhuriyet Trabzonlu Hacıalihafız Z. Mahdumları antetli ticarî mektup
Euphemia Sahaf

[TRABZON TİCARET TARİHİ] 1930 Erken dönem Cumhuriyet Trabzonlu Hacıalihafız Z. Mahdumları antetli ticarî mektup

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.
Tamamı modern Türkçe, 30 Mart [1]930 tarihli, "Trabzon Hacıalihafız Z. Mahdumları" antetli kağıda iflâs sonrası Ziraat Bankası'na olan borcu, bankanın Trabzon şubesine ödeneceğinin zaman ve şartlarını taahhüt eden ticarî mektup. Tamamı daktilo. "[TRABZON TİCARET TARİHİ] 1930 Erken dönem Cumhuriyet Trabzonlu Hacıalihafız Z. Mahdumları antetli ticarî mektup". Transkripsiyon: "Efendim, Trabzon Şübenize olan borclarımızı mülklerimizle ipotek suretiyle temin hususindaki şifahi muracaatlarimiza hüsnü kabul göstererek evvelce verilmiş olan iflas kararının ref'i hakkındaki ilamın muhterem müessisenize göndermekliğimizi emir buyurmiş olduğunuzdan mezkûr ilamları melfufen takdim eyleyoruz. Osmalı Bankası da dahl lduğu halde...". Serdar Zade Hacı Salih Mahtumları [ve] Hacı Ali Hafız Zade Mahtumları. İmzasız, daktilo. Mektup "Ziraat Bankası Müdüriyyeti Umumiyyesine, Ankara"'ya yazılmış ve gönderilmiştir. Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti Trabzon Şubesi'nin idare heyetinde de uzun dönem bulunan Hacı Ali Hafız-Zâde ailesi, Trabzon'lu köklü bir ailedir. Aileden çok sayıda büyük tüccar yetişmiş ve ticaret, ziraat ile uğraşmışlardır. Hacı Ali Hafız-zade Hakkı Efendi, cumhuriyete geçiş sürecinde Trabzon belediye başkanlığı görevini ifa eylemiştir (1922-1923).  Trabzon Eşrâf Ticaret Karadeniz Osmanlı kültürü Erken dönem Cumhuriyet Türkiyesi.