TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[YAZMA] Hazâ risâle-i rüb'u mukantarât, hazâ risâle-i cenûb taraf, hazâ mükerrer (?) el-şaat fî taraf el-cayb min el-rub'u' mu'â'l-ihtizâr
[YAZMA] Hazâ risâle-i rüb'u mukantarât, hazâ risâle-i cenûb taraf, hazâ mükerrer (?) el-şaat fî taraf el-cayb min el-rub'u' mu'â'l-ihtizâr
[YAZMA] Hazâ risâle-i rüb'u mukantarât, hazâ risâle-i cenûb taraf, hazâ mükerrer (?) el-şaat fî taraf el-cayb min el-rub'u' mu'â'l-ihtizâr
Euphemia Sahaf

[YAZMA] Hazâ risâle-i rüb'u mukantarât, hazâ risâle-i cenûb taraf, hazâ mükerrer (?) el-şaat fî taraf el-cayb min el-rub'u' mu'â'l-ihtizâr

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

[SIBTU'L-MARDINÎ [BEDRÜDDÎN MUHAMMED B. MUHAMMED B. AHMED EL-MARDÎNÎ]], (Mısırlı matematikçi ve astronomi bilgini), (1423-1501)., N.d. [muhtemelen Kostantiniyye], [ca. 1830].

Orijinal el yazması, ciltsiz haliyle, 16 x 11 cm, Arapça, [40] sayfa, çizim ve tablolar. Derkenar notları mevcuttur. Alt kısımda baştan sona dek devam eden lineer bir kurt yeniği mevcuttur. Haricen temiz bir nüsha.

Muhtemelen Sibtu'l-Mardînî tarafından yazılan (müellif ve müstensih ismi belirtilmemiştir) gök bilimleri aletleri ile ilgili yazma eserlerden derlenen bu yazma risâle, 'ahar'lı bir kağıt üzerine isimsiz bir müstensih tarafından 19. yüzyılın başlarında istinsah edilmiş ve dört derkenar çizimi ve şemasıyla beraber oldukça nadirdir.

Müstensihi belirtilmemiştir. Son boş sayfada 'Ebced' notu mevcuttur. Yazma, kırmızı ve siyah mürekkeple hazırlanmış bir Hicrî takvim ve bu şemanın etrafında verilmiş açıklamalı bilgilerle başlar. İlk bölüm almucantarın nasıl kullanılacağını, küre üzerindeki yönleri ve yıldızların gökyüzündeki konumlarını içerir. Son iki sayfada yazar bir almucantarın nasıl hazırlanacağını anlatmaktadır. İkinci kısım ise "Güney küre risâlesi" mealinde olup üçüncü ve son kısım, güzel bir şema levhası eşliğinde 'sinüs matematiği'nden örnekler vermektedir.

"Matematik ve astronomi âlimi Sıbtu’l-Mardînî hesap, ferâiz, vesâyâ, mîkāt, astronomi aletleri, nahiv ve daha başka ilim dallarında pek çok eser kaleme almıştır. Bu eserler başta Mısır ve çevresi olmak üzere Osmanlı coğrafyasında yaygın biçimde ve el kitabı mahiyetinde kullanılmıştır." (Vikipedi). 

-- Yazma Bilim tarihi Arap literatürü Gök bilim