TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[YEDİ MEŞALECİLERİN İLK MANİFESTOSU] Yedi meşâle: Müntehib şiirler [Cevdet Kudret'ten ithaflı ve imzalı]
Euphemia Sahaf

[YEDİ MEŞALECİLERİN İLK MANİFESTOSU] Yedi meşâle: Müntehib şiirler [Cevdet Kudret'ten ithaflı ve imzalı]

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

SABRİ ES'AD [SİYAVUŞGİL], (1907-1968).; YAŞAR NABİ [NAYIR], (1908-1981).; MUAMMER LÜTFİ [BAHŞİ], (1903-1947).; VASFİ MAHİR [KOCATÜRK], (1907-1961).; ZİYA OSMAN [SABA], (1910-1957).; CEVDET KUDRET [SOLOK], (1907-1997).; KENAN HULUSİ [KORAY], (1906-1944), Muallim Ahmed Halid Kitabhanesi / Akşam Matbaası, İstanbul, 1928.

Özgün karton kapağında, çok temiz bir nüsha, 20 x 14 cm, Osmanlıca, 127, [1] sayfa.

Fecr-i Âti edebi topluluğunun ardından 1928 yılında Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok gibi biri hikayeci diğeri şair olan yedi gencin başlatmak istedikleri edebî hareket olan "Yedi Meşale edebî hareketi"nin tüm üyelerinin birarada şiirlerinin toplandığı ve böylelikle ilk manifestoları olarak nitelendirilebilecek bu kitabın ilk ve tek baskısı. 

Cevdet Kudret'ten Osmanlıca olarak "Çok sevgili Birhan'a: 16 Nisan 928" ithafıyla imzalıdır. 

Yedi Meşaleciler hareketini başlatan gençlerin kimi lisede kimi üniversitede öğrencidir. Topluluğa ad olarak Yedi Kollu Şamdan, Yedi Dağın Çiçeği, Yedi Veren Yedi Ses, Yedi Yıldız gibi isimler düşündükten sonra Yedi Meşaleciler ismine karar verirler. Servet-i Fünun Dergisi'nin 22 Mart 1928 tarihli sayısında Yedi Meşale isminde bir kitap çıkaracaklarını ilan ederler. Kitap Nisan ayında piyasaya çıkar ve büyük ilgi görür. Kitaba yazılan önsözde edebi alanda neler yapacaklarını anlatılır. Kitapta her ismin bir bölümü bulunmaktadır.

Sabri Esat Siyavuşgil: Kukla Oyunu

Yaşar Nabi Nayır: Şairin Bahçesi

Vasfi Mahir Kocatürk: Dağların Derdi

Ziya Osman Saba: Sebil ve Güvercinler

Cevdet Kudret Solok: Cenaze İlahisi

Kenan Hulusi Koray : Denizin Zaferi (grubun tek hikâye yazarı)

Muammer Lütfü Bahşi: Dante'nin Ruhuna

Ahmet Haşim, iki ay sonra çıkan Meşale Dergisi'nde onları destekler. 1935'lere kadar hemen hemen aynı düşünceleri sürdüren Yedi Meşaleciler daha sonra kendi sanatsal kimlikleri doğrultusunda ilerlemişlerdir. Yedi Meşalecilerin ortak bir kitap yayımlamalarının nedeni "Memleketimizde son edebî cereyanları gösterecek toplu bir eser vücuda getirmek" arzusudur. Yedi Meşaleciler, eski kuşağın kendilerini küçümsemesine başkaldırmak istemişlerdir. Türk Edebiyatının asırlarca doğu edebiyatını, Tanzimat'tan sonra da Batı edebiyatını taklit ettiğini öne sürerek artık kendine dönme vaktinin geldiğini öne sürerler. Yedi Meşalecilere göre Türk Edebiyatı'ndaki asıl eksiklik, canlılık, samimiyet ve yeniliktir. Ferdi duygulardan uzaklaşılması gerektiğini savunan Yedi Meşaleciler bunları eserlerine yansıtamadılar. Yedi Meşaleciler, Milli Edebiyat şairlerine ve Beş Hececilere tepki olarak bu akımı oluşturmuşlardır. Yalın, kolay anlaşılır, düz anlatımlı, milli temalarla dolu bu şiir anlayışına karşı çıkmışlardır. Yedi Meşalecilerin şiir beğenilerine Faruk Nafiz Çamlıbel ve Necip Fazıl Kısakürek hâkimdir. (Kaynak: Türk Dili ve Edebiyatı online).

Özege 22927.; OCLC'de yedi kurumsal nüsha mevcut: 553030426 / 642977899 / 976872726.